Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW GRABOWSKI"

Spalarnia odpadów komunalnych jako źródło energii DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano projekt budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Krakowie. Spalarnia umożliwi nie tylko rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, ale także pozwoli na odzyskanie energii chemicznej zawartej w odpadach i wykorzystanie jej do produkcji ciepła i energii elektrycznej.ZGODNIE z zapisami prawa, podstawowym założeniem systemu gospodarki odpadami jest minimalizacja ich wytwarzania oraz maksymalne wykorzystanie surowcowe i energetyczne, stąd miedzy innymi wynikają ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji. Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji musi zostać ograniczona, a redukcja odpadów "bio" powinna wynieść 25% w roku 2010 (rzeczywisty poziom redukcji 43%), 50% w roku 2013 (rzeczywisty poziom 61%), a w roku 2020 do 65% w stosunku do roku bazowego, którym był 1995 rok. Innym ważnym ograniczeniem jest zakaz (obowiązywać będzie od 1.01.2013 r.) składowania odpadów, zawierających więcej niż 5% węgla organicznego Corg lub 8% substancji organicznych, a także mających ciepło spalania Wg > 6 MJ/kg. Ilość odpadów biodegradowalnych, które w odpadach komunalnych stanowią ponad 50% masy, można zredukować stosując zasadniczo dwie technologie: biologiczną lub termiczną. Każda z nich powoduje redukcję węgla organicznego w odpadach, chociaż różny jest osiągalny dolny próg tej redukcji. W Krajowym planie gospodarki odpadami założono, że dla aglomeracji poniżej 300 tys. mieszkańców preferowaną technologią będą metody biologiczne (MBP, BMP, metanizacja), natomiast dla aglomeracji powyżej 300 tys. zaleca się stosowanie metod termicznych. Planowana w Polsce budowa około 10 instalacji do termicznego przekształcania odpadów umożliwi osiągnięcie, chociaż z dużym opóźnieniem, wymaganej dla kraju redukcji składowanych odpadów "bio" i umożliwi uniknięcie sankcji finansowych. Projektowana spalarnia odpadów w Krakowie Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) zlo[...]

 Strona 1