Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN CZAJKOWSKI"

Fonty w cyfrowej przygotowalni offsetowej i druku cyfrowym

Czytaj za darmo! »

Jednym z kluczowych zagadnień związanym z komputerowym wspomaganiem przygotowania wydawnictw są fonty, tzn. cyfrowe reprezentacje znaków pisarskich, niezbędne zarówno do wizualizacji na ekranie jak i do naświetlania matryc drukarskich. Obok aspektów ogólnych, takich jak standaryzacja kodów, dostępność krojów, możliwości edycji i zmian parametrów fontów, konwersje standardu itd., zagadnienie [...]

O protokóle Ekerta w kryptografi i kwantowej


  W pracy [1] przedstawiono podstawowe pojęcia i informacje dotyczące informatyki kwantowej i jej zastosowania do kryptografi i. Opisano w niej zasady kryptografi i kwantowej i działanie całkowicie bezpiecznego kanału dystrybucji klucza wykorzystującego protokół BB84 [2], co w kryptografi i jest zagadnieniem zasadniczym. Do kwantowej dystrybucji klucza zapewniającej pełne bezpieczeństwo transmisji można wykorzystać też zjawisko splątania fotonów, co pokazał w swojej rozprawie doktorskiej [3] A.K. Ekert, polski fi zyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie profesor fi zyki kwantowej na Uniwersytecie w Cambridge. Splątanie Mechanika kwantowa zakłada, że przed pomiarem wielkości kwantowej mierzona zmienna nie ma ustalonej wartości, a jedynie można mówić o rozkładach jej [...]

Technologie komunikacji cyfrowej bliskiego zasięgu DOI:10.15199/13.2015.2.21


  Rozwój mobilnych technologii komunikacyjnych bliskiego zasięgu, zwłaszcza telefonii komórkowej, mobilnych urządzeń komputerowych oraz mobilnego internetu otworzył zupełnie nieznane jeszcze niedawno przestrzenie aplikacyjne, od technik identyfikacyjnych towarów i osób począwszy po zupełnie nowe zjawiska socjologiczno-techniczne jak Internet Rzeczy (IoT, ang. Internet of Things), czyli przedmiotów, które mogą gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane, zarówno między sobą jak i z człowiekiem. Postęp w tej dziedzinie jest bardzo szybki, a ilość informacji technicznych jej dotyczących - przytłaczająca. Kilka razy do roku publikowane są specyfikacje dotyczące nowych, lub tylko odnawianych protokołów komunikacyjnych, co utrudnia skuteczne śledzenie rozwoju technicznego tej dziedziny. Ale jest to niezbędne, bo zastosowania cyfrowych technologii komunikacyjnych krótkiego zasięgu, typowych dla współczesnego świata pełnego smarfonów, phabletów, tabletów i komputerów mobilnych, stają się powszechne, a ich niedostrzeganie może być juz nazwane wykluczeniem cyfrowym. Warto więc, przynajmniej w zarysie, przedstawić najważniejsze obecnie technologie i standardy komunikacji cyfrowej bliskiego zasięgu. Technologie te są bowiem podstawą nowych aplikacji, zarówno już teraz zdobywających popularność, jak i dopiero się rozwijających. RFID - technika znana i szeroko stosowana [1, 2, 3] RFID (ang. Radio-Frequency IDentification) - technika identyfikacji polegająca na odbierania drogą radiowa danych ze znaczników (elektronicznych etykiet, identyfikatorów nazywanych też tagami) znajdujących się na identyfikowanych obiektach. Jakkolwiek etykiety mogą zawierać źródło zasilania, to jednak w większości przypadków czerpią one energię bezpośrednio z pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez czytnik. Ciekawostką jest, że za protoplastę etykiety RFID uważa się szpiegowski nadajnik podsłuchowy (tzw. pluskwę) Leona Theremina z 1945 roku, który nadawał on-[...]

iBeacons - mobilne usługi lokalizacyjne DOI:10.15199/13.2015.4.9


  Co to są beacony? To po prostu małe radiolatarnie. Pomysł polega na tym, aby w różnych miejscach rozmieścić pobierające bardzo mało mocy niewielkie nadajniki cyfrowego sygnału radiowego z zakodowaną informacją, która może być odebrana przez znajdujące się w pobliżu urządzenia mobilne, np. smartfony. Może to działać w muzeum (informacje o eksponatach) lub w centrach handlowych (reklamy, promocje, wyprzedaże). Może to działać również tak, że nadany sygnał spowoduje otwarcie na urządzeniu mobilnym strony internetowej z większą, czy bardziej szczegółową informacją. Nowa przydatna technologia, czy efemeryda? Wearables, Nearables, iBeacons czyli Internet of Things w wersji lite Nearables jest terminem stworzonym dla idei inteligentnych obiektów utworzonych z przedmiotów codziennego użytku, do których przyklejono małe, elektroniczne urządzenia cyfrowe. Urządzenia te mogą być wyposażone w różne czujniki i działać jako nadajniki danych, zwykle z użyciem protokołu BLE [1]. Obiekty te mogą przekazywać drogą radiową mobilnym urządzeniom znajdującym się w pobliżu krótkie informacje o własnej lokalizacji, stanie i o tym, co znajduje się w ich otoczeniu. Termin nearables został utworzony na podobieństwo słowa wearables, oznaczającym urządzenia elektroniczne doczepiane czy przyklejane do odzieży lub biżuterii. Termin ten został pierwotnie zaproponowany przez Mano ten Napela, propagatora i wizjonera wszelkich nowości technologicznych na jego blogu Novealthy. Mano ten Napel stworzył ten termin jako korzystniejszy od terminu Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) lub Internet Wszechrzeczy (ang. Internet of Everywhere, IoE) [2, 3]. Oba te terminy dotyczą idei nadawania przedmiotom i urządzeniom osobowości internetowej tak, by mogły komunikować się cyfrowo z urządzeniami mobilnymi używanymi przez człowieka (jak. np. smartfony, phablety, tablety, netbooki czy laptopy). Technologie takie w skali profesjonalnej rozwijane są przez wiele fir[...]

IoT jako naturalna ewolucja Internetu DOI:10.15199/13.2016.4.6


  Termin Internet Rzeczy (ang. Internet of Thing, IoT) został po raz pierwszy użyty w 1999 roku przez Kevina Ashtona z Auto- ID Center w Massachusetts Institute of Technology, współtwórcy globalnego systemu identyfikacji wyrobów w standardzie RFID (ang. Radio-Frequency IDentification). Standard ten opiera się na odbieraniu drogą radiową danych z tzw. znaczników (tagów) czyli elektronicznych czujników-etykiet, znajdujących się na identyfikowanych obiektach, które obecnie są już szeroko stosowane w światowej gospodarce do bardzo różnorodnych celów. W instytucjach rządowych na przykład stosuje się je w paszportach, prawach jazdy, kartach zdrowia itd, w transporcie publicznym w metrze, tramwajach, pociągach i autobusach, w znakowaniu zwierząt (bydła, zwierząt domowych, a nawet pszczół), w płatnościach (bezstykowe karty bankowe), a także w różnych środowiskach przemysłowych (logistyka, magazyny, kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy, usługi parkingowe, dostęp do aplikacji komputerowych. Tagami RFID można znakować odzież, nieruchomości, a nawet ludzi. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że pierwszym sieciowym urządzeniem inteligentnym był automat Coca-Coli w Carnegie Mellon University, który w 1982 roku został podłączony do uniwersyteckiego internetu, dzięki czemu mógł sygnalizować swój stan załadowania napojami oraz ich temperaturę. Wczesne wizje Internetu Rzeczy opisano także w [1] i [2]. W 1994 roku opisano koncepcję ruchu small packets of data to a large set of nodes, so as to integrate and automate everything from home appliances to entire factories [3]. W latach 1993 i 1996 kilka firm proponowano podobne rozwiązania, takie jak np. Nest firmy Novell. Jednak dopiero w 1999 roku, na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos rozwój IoT nabrał prędkości. IoT. Pierwsza ewolucja Internetu Internet będąc na stabilnej ścieżce rozwoju zmienia się niewiele. Działa tak samo jak kiedyś ze starym protokołem IP. Dopiero jego ewolucja w[...]

Analiza wpływu kształtu i gęstości rastra CTP na cechy obrazu drukowanego.Zagadnienia wstępne i zdefiniowanie pojęć

Czytaj za darmo! »

Moduł separacji i rastrowania obrazu w programach graficznych umożliwia wybór wartości wielu zmiennych sterujących. Najistotniejszymi dla poligraficznego odwzorowania obrazu barwnego są gęstości, kąty i rodzaj rastrów, współczynnik bądź profil konwersji RGB-CMYK oraz limit ilości farby nakładanej warstwowo na podłoże. Powyższe zmienne często przyjmują wartości standardowe, które w żaden spos[...]

Rastry w cyfrowej przygotowalni offsetowej

Czytaj za darmo! »

Wpracy [13] zaprezentowano zagadnienia wstępne, podstawy technologii różnych odmian druku oraz definicje pojęć związanych z rastrowym odwzorowaniem obrazu, niezbędnym do druku kolorowego lub w skali szarości. Niniejsze opracowanie formułuje przyjęty do dalszych rozważań matematyczny opis oraz przedstawia różne kształty punktu rastrowego używane w procesie cyfrowego naświetlania form drukowyc[...]

Błędy odwzorowania rastrów w cyfrowej przygotowalni offsetowej

Czytaj za darmo! »

W porzednim artykule [14] zaprezentowano matematyczny opis oraz różne kształty punktu rastrowego używane w procesie cyfrowego naświetlania form drukowych CTP (ang. Computer To Plate). Przedstawiono wyniki analizy błędów odwzorowania wybranych rastrów oraz pomiarów tych błędów. Analiza błędów odwzorowania wybranych rastrów Do oszacowania wartości błędów odwzorowania rastra w naświetlarkach posłużymy się przedstawioną metodą analitycznej symulacji błędów. Zapewniając naturalne warunki odwzorowania podczas analizy, założymy rozdzielczość urządzenia odwzorowującego R = 2540 dpi. Rozpatrujemy zakres liniatur L z przedziału <5,R/5>. Dolna granica wynika z ograniczeń języka postscript, a górna - z możliwości druku offsetowego. Analizie zostaną poddane wybrane rastry reprezentatywne[...]

 Strona 1