Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ BARANOWSKI"

Ocena jakości środowiska wewnętrznego i zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia w energooszczędnym budynku biurowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problematykę funkcjonowania budynków użyteczności publicznej charakteryzujących się dużymi wewnętrznymi zyskami ciepła, na przykładzie nowo zaprojektowanego budynku biurowego. Dokonano krótkiego przeglądu zmian w podejściu do projektowania tego typu budynków, zmierzających do ograniczenia zapotrzebowania na energię przez wprowadzenie standardów budynków nisko- energochłonnych. Przeanalizowano, na podstawie wyników własnych symulacji numerycznych, zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia budynku. Przedstawiono też przebieg zmienności temperatury wewnętrznej w analizowanym pomieszczeniu biurowym przy założeniu, że głównym źródłem chłodu w budynku jest strop chłodzący. Wykazano jednocześnie możliwość dotrzymania wymagań co do komfortu cieplnego i jakoś[...]

Jakość środowiska wewnętrznego w budynkach edukacyjnych na przykładzie wybranej szkoły podstawowej


  Zaprezentowano ocenę warunków cieplnych oraz jakości powietrza wewnętrznego w budynku szkoły podstawowej. Przeanalizowano skuteczność wentylacji, warunki cieplne oraz poziom stężenia CO2 w wybranych pomieszczeniach budynku.ZAGADNIENIA dotyczące jakości środowiska wewnętrznego w budynkach edukacyjnych stanowią problematykę, która już od kilkunastu lat jest chętnie podejmowana i rozwijana we współczesnych badaniach naukowych. U podstaw tego zainteresowania leży przekonanie o ścisłym związku pomiędzy jakością środowiska a zdrowiem, dobrym samopoczuciem i tempem przyswajania wiedzy. Na jakość środowiska wewnętrznego składają się warunki cieplne, stan powietrza wewnętrznego oraz środowisko akustyczne, oświetlenie światłem dziennym i sztucznym [11]. W niniejszym artykule zajęto się pierwszymi dwoma parametrami środowiska wewnętrznego, które w budynkach szkolnych mają szczególne znaczenie. Dzieci spędzają prawie 14 000 godzin swojego życia oddychając powietrzem szkolnych budynków, a są one bardziej niż dorośli podatne na zanieczyszczenia powietrza [5]. Problem jakości powietrza wewnętrznego w szkołach jest szczególnie ważny, ponieważ dzieci są bardziej niż dorośli narażone na podrażnienia dróg oddechowych, a tym samym są one w grupie szczególnego ryzyka w związku z chorobami płuc, będącymi wynikiem zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego [8]. Komfort cieplny powoduje zadowolenie ze środowiska cieplnego. Warunkiem koniecznym do zaistnienia komfortu cieplnego jest zachowanie bilansu cieplnego pomiędzy ciałem człowieka a środowiskiem, tj. równowagi pomiędzy ciepłem produkowanym przez organizm człowieka w wyniku procesów metabolicznych a ciepłem traconym do środowiska. Niezadowolenie ze środowiska cieplnego może być spowodowane brakiem ogólnego komfortu cieplnego, będącego skutkiem niezrównoważenia produkowanego i traconego (ewentualnie zyskiwanego) przez ciało człowieka strumienia ciepła. Może również być spowodowane niepożądanym [...]

 Strona 1