Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ MISIAK"

Charakterystyka strefy przejściowej kadzi pośredniej typu "delta"

Czytaj za darmo! »

w artykule przedstawiono analizę warunków hydrodynamicznych i przejściową strefę mieszania dla przemysłowej kadzi pośredniej typu "delta". Dla oceny warunków kształtowania się przejściowej strefy mieszania przeprowadzono badania zmiany stężenia pierwiastków znacznikowych w trakcie odlewania stali. na podstawie otrzymanych danych uzyskano charakterystyki opisujące strefę przejściową. The articl[...]

 Strona 1