Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ JAROSZ"

Komputerowy system kontroli eksperymentu i akwizycji sygnałów spektroskopowych

Czytaj za darmo! »

Projektowanie czujników optoelektronicznych wymaga określenia wpływu działania światła na właściwości elementu czynnego czujnika lub - prowadząc rozumowanie odwrotne - ustalenie, jak parametry badanej substancji i zewnętrzne, oddziałujące na nią czynniki wpływają na emitowane przez nią promieniowanie i jego spektrum. Te parametry i czynniki to na przykład: skład chemiczny, technologia wykona[...]

 Strona 1