Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ALICJA BIELIŃSKA"

Zalety i wady bezołowiowych powłok ochronnych płytek drukowanych

Czytaj za darmo! »

Rozwój wszystkich nowoczesnych technologii płytek drukowanych (PD) określają liczne czynniki [1-8], z których trzy można uznać za najważniejsze: koszt produkcji, zapotrzebowanie na nowe technologie w elektronice oraz kierunki proekologiczne w przemyśle. Wymienione wyznaczniki lub czynniki powodują zmiany w opracowaniach procesów wszystkich ogniw technologii PD, jednakże szczególnie widoczne [...]

Cynowe, lutowne powłoki ochronne w technologii płytek drukowanych

Czytaj za darmo! »

Proces bezprądowego cynowania metali, jako proces galwanotechniki, jest znany od ponad wieku w licznych zastosowaniach praktycznych [1,2]. Stosowany jest, dla cynowania wyrobów ze stali i aluminium, w wariantach osadzania kontaktowego, jak i zanurzeniowego [1-3].Wraz z rozwojem przemysłu elektronicznego, a przede wszystkim technologii płytek drukowanych (PD), rozwinęła się również technika c[...]

Właściwości cynowych, lutownych powłok ochronnych

Czytaj za darmo! »

Stale wzrastające wymagania ochrony środowiska, czy wzrost zapotrzebowania na bardziej precyzyjne płytki drukowane (o większej gęstości upakowania, wielowarstwowe) są głównymi czynnikami, które określają obecnie rozwój wszystkich nowoczesnych technologii płytek drukowanych. Wprowadzona w życie w lipcu 2006 r. dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances) zakazuje stosowania szkodliwyc[...]

Bezprądowe niklowanie włókien węglowych – stabilizatory roztworów

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania bezprądowej metalizacji włókien węglowych z zastosowaniem osadzania Ni-P. Metalizowano wiązki włókien Tenax po ich wstępnym wygrzewaniu na powietrzu. Powierzchnię włókien aktywowano katalitycznie w roztworach Sn(II) i Pd(II). Powłoka Ni-P (2-5% mas.P) o grubości 0,3-2 μm osadzana była z roztworu zawierającego siarczan(VI) niklu(II), podfosforyn i glicynę (pH = 8,5; 70oC; 5-30 min). Dla zapobieżenia samorozkładowi roztworu dodawano stabilizatory i zwilżacze, m.in. tiomocznik, azotan(III), arsenian(III), molibdenian(VI), sole alkiloamoniowe. W roztworach z dodatkami uzyskano znaczne wydłużenie czasu metalizacji włókien. Słowa kluczowe: bezprądowe niklowanie, stabilizatory roztworu, włókna węglowe, powłoki Ni-P Electroless nickel plating on carbon fi bers - bath s[...]

 Strona 1