Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Przybyli ński"

Koncepcja pomiaru parametrów powietrza w komorze składowej chłodni warzyw


  Skomplikowana geometria, ciasne upakowanie wnętrza, niska temperatura i wilgotność względna powietrza bliska stanowi nasycenia oraz zmienny w czasie i przestrzeni kierunek jego przepływu to najważniejsze czynniki mające wpływ na sposób pomiaru parametrów powietrza w komorze składowej chłodni warzyw. W pracy przedstawiono przegląd najistotniejszych problemów występujących podczas planowania eksperymentu walidacyjnego modelu numerycznego zjawisk cieplno-przepływowych zachodzących w komorze przechowalniczej chłodni warzyw. Omówiono sposoby ewaluacji eksperymentalnej, zagadnienia dostępne w literaturze naukowej oraz zaproponowano koncepcję pomiaru parametrów powietrza w komorze składowej chłodni marchwi. THE IDEA OF MEASUREMENT OF HUMID PARAMETERS IN VEGETABLE COLD STORAGE CHAMBER The most important factors affecting the methods of measurement of air parameters in cold storage chamber are very complicated geometry of tightly loaded chamber, low temperature and relative humidity of air close to the saturation point, unsteadiness and spatial variation of the mean air velocity. The paper deals with the most important problems arising during planning of experimental validation of numerical model of heat mass transfer phenomena in cold storage chamber for vegetables. The study provides also the literature survey of the experimental evaluation of the problem and reports on the idea of measurement of humid air parameters in cold storage chamber for carrots. Obiekty chłodnicze i przechowalnicze Wprowadzenie Płody rolne powinny być przechowywane w warunkach minimalizujących utratę ich własności odżywczych i handlowych. Oznacza to przechowywanie w obniżonej temperaturze, zależnej od rodzaju produktu, i w atmosferze o optymalnej, odpowiednio wysokiej wilgotności tak, by utrata wilgoci w okresie przechowywania była jak najmniejsza, a jednocześnie, by warunki nie sprzyjały nadmiernemu wzrostowi grzybów i pleśni. Uzyskanie takich warunków możliwe je[...]

 Strona 1