Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA KOZDRAŚ"

Wpływ klasy komfortu pomieszczeń na charakterystykę energetyczną budynku DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono projekt instalacji wentylacji mechanicznej powietrza świeżego oraz klimatyzację budynku mieszkalnego wykonany dla różnych klas, według PN-EN 15251 oraz projekt instalacji budynku biurowego według PNEN 13779, dla różnych kategorii pomieszczeń. Dla każdego przypadku przeprowadzono analizę energetyczną oraz sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej.KOMFORT cieplny jest jednym z głównych kryteriów klasyfikacji pomieszczeń. Dlatego też w normie PN‑EN 15251 w sposób szczegółowy zostały opisane klasy komfortu pomieszczeń. Dokument ten pozwala na przyjęcie szczegółowych założeń technicznych dla różnego rodzaju budynków w zależności od przyjętego poziomu wymagań. W odniesieniu do komfortu cieplnego, w normie określono trzy klasy pomieszczeń (kategorie środowiska wewnętrznego): - klasa I (A) - pomieszczenia o wymaganiach wysokich, - klasa II (B) - pomieszczenia o wymaganiach średnich, - klasa III (C) - pomieszczenia o wymaganiach [...]

 Strona 1