Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Renata ZĄBEK"

Orientacja na klienta w wybranych koncepcjach wczesnoszkolnego nauczania języków obcych DOI:10.15199/48.2018.2.2


  Wprowadzenie Zachodzące w Europie procesy integracyjne i globalizacja implikują potrzeby w zakresie znajomości języków obcych. Poza obszarami polityczno- -gospodarczymi potrzeby te mają duże znaczenie na poziomie społeczeństw, gdzie znajomość języków obcych stanowi brzegowy warunek przyjaźni, poznawania innych kultur oraz świadomego rozumienia racji innych ludzi. To oznacza, że jakkolwiek pomiędzy członkami Unii Europejskiej od kilku lat istnieje porozumienie w sprawie wczesnego nauczania co najmniej dwóch języków obcych [4], to jednak względy społeczne są istotnym czynnikiem determinującym potrzebę nauczania języków obcych od najwcześniejszych lat1. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że względy organizacyjne, ekonomiczne oraz polityczne to zwykle źródła problemów w nauczaniu języka obcego w pierwszych latach edukacji szkolnej2 [11]. Problematyka związana z nauczaniem języków obcych dzieci zarówno 1 Autorzy świadomie w swojej pracy zwracają uwagę na użyteczność znajomości języków obcych. Jakkolwiek nie wszyscy ludzie posiadają uzdolnienia w zakresie nauki języków obcych to jednak w epoce komunikowania się za pomocą środków technicznych nieograniczonych granicami państw, większość ludzi zetknie się wcześniej czy później z potrzebą porozumiewania się z zastosowaniem nie ojczystego języka. 2 Przykładem kraju, w którym występują liczne bariery we wdrażaniu tej filozofii jest Szwecja, mimo tego że od wielu lat w tym kraju silnie promowany jest plurilingwalizm. 10 2018 Lu t y KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA Orientacja na klienta w wybranych koncepcjach wczesnoszkolnego nauczania języków obcych w Polsce, jak i innych krajach Europy jest przedmiotem badań od lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych minionego stulecia [18]. W Polsce w dużej mierze dotyczy ona warunków nauczania języków obcych w przedszkolu i w niższych klasach szkoły podstawowej oraz oznaczania uniwersalnych determinant wpływających na jakość usług edukacyjnych[...]

 Strona 1