Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Monika Trząskowska"

Fermentowany sok marchwiowy

Czytaj za darmo! »

Probiotyczny szczep Lactobacillus acidophilus zastosowano do fermentowania soku marchwiowego. W pracy zaproponowano sposób wytwarzania fermentowanego soku marchwiowego z dodatkiem szczepu probiotycznego, który został zgłoszony do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej: zgłoszenie nr P 382881. Powszechnie wiadomo, że żywność wpływa na organizm konsumenta. W wielu laboratoriach prowadzi s[...]

Zastosowanie ozonu w produkcji bezpiecznej żywności DOI:


  Zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych technologii przetwarzania żywności oraz różnych metod utrwalania nie wyeliminowało zatruć wywołanych przez patogeny znajdujące się w żywności. Przykładem są doniesienia o licznych zachorowaniach na listeriozę, chorobę wywołaną przez Listeria monocytogenes. Według Departamentu Zdrowia Republiki Południowej Afryki w wyniku epidemii w tym kraju niemal 1000 osób zachorowało, a prawie 200 zmarło. Jako źródło patogenu wskazuje się wędlinę [33]. W Australii ogłoszono epidemię wywołaną przez tę samą bakterię, ale zakażenie zostało spowodowane spożyciem kantalupy [28]. Natomiast w Europie potwierdzają się przypuszczenia, że zachorowania na listeriozę są związane ze spożyciem mrożonej kukurydzy [14]. W świetle tego typu doniesień należy rozważyć i zastosować jeszcze skuteczniejsze metody zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Zgodnie z prawem żywnościowym za bezpieczeństwo żywności odpowiada producent wprowadzający ją do obrotu. Produkcję bezpiecznej żywności ułatwiają producentowi: wdrożenie i stosowanie Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Produkcyjnej (GMP) oraz systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznego Punktu Kontrolnego (HACCP) [21]. Jednak niezbędne jest także zastosowanie specyficznej techniki utrwalania lub dodatek substancji konserwujących do produktu, które inaktywują mikroorganizmy lub ograniczą ich rozwój do akceptowanego poziomu. Interesujące jest zastosowanie ozonu (O3), zarówno w postaci gazowej, jak i rozpuszczonego w wodzie, do dezynfekcji i utrwalania w przemyśle spożywczym (rysunek). Prace badawcze opisane w literaturze, zwłaszcza zagranicznej, wskazują na dużą skuteczność O3 i brak pozostałości chemicznych tego związku w produkcie [8, 10, 13, 15, 29]. ZASTOSOWANIE OZONU w przemyśle spożywczym Wykorzystanie ozonu w przemyśle spożywczym wymaga rozważnego i dogłębnego przebadania kilku kwestii, np. uregulowania statusu prawnego m.in. w Polsce i Unii Europejskiej. Z[...]

Zagrożenia a higiena w produkcji soków DOI:


  Stan pomieszczeń i urządzeń stosowanych do produkcji oraz higiena postępowania istotnie wpływają na bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Zagadnienia bezpieczeństwa żywności są regulowane przez prawo. Zarówno w rozporządzeniach (WE) nr 178/2002 i 852/2004, jak i w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2006 r. wskazano narzędzia, które pozwalają zapewnić produkcję i obrót żywnością o odpowiedniej jakości zdrowotnej. Zalicza się do nich analizę ryzyka oraz wdrożenie i stosowanie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), produkcyjnej (GMP) oraz systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Analiza zagrożeń musi obejmować cały cykl produkcyjny począwszy od surowca, poprzez sok zagęszczony, a skończywszy na soku pitnym. Pewne rodzaje zagrożeń mogą nieco zmieniać się na przestrzeni kampanii produkcyjnej z uwagi na zmieniający się surowiec.[...]

 Strona 1