Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"LUCJAN KUBICA "

Badania parametrów procesowych wytwarzania warstwowych spoiw twardych

Czytaj za darmo! »

Celem badań było określenie możliwości wytwarzania taśm spoiw warstwowych z wsadu łączonego metodą wybuchową. W badaniach ustalono parametry w zakresie przeróbki plastycznej łączonego wybuchowo wsadu warstwowego w procesie walcowania na gorąco i na zimno. Przeprowadzone badania i analiza metalograficzna uzyskanego materiału potwierdziły pełną spójność warstw i ich równomierny rozkład na przekro[...]

WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU NATRYSKIWANIA PLAZMOWEGO NA WŁASNOŚCI KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW WARSTWOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASTOSOWAŃ W ELEKTRONICE I ELEKTROTECHNICE

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było wytworzenie techniką natryskiwania plazmowego materiałów kompozytowych na osnowie srebra, pokrytych warstwą spoiwa typu Cu-Ag-P, przeznaczonych do zastosowań głównie w układach elektronicznych i w elektrotechnice. Kompozyty takie najczęściej wytwarzane są techniką klasycznej metalurgii proszków lub poprzez platerowanie mechaniczne i zwykle wymagają zastosowania pośredniej warstwy srebra. Zastosowanie techniki plazmowej w odniesieniu do tych materiałów jest rozwiązaniem innowacyjnym. Natryskiwanie plazmowe jest obecnie szeroko stosowane głównie w przemyśle lotniczym, kosmicznym, zbrojeniowym, motoryzacji, do nakładania warstw metalicznych i ceramicznych na elementy konstrukcyjne pracujące w ekstremalnych warunkach obciążeń mechanicznych i temperaturowych. Zaletą proce[...]

 Strona 1