Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Liebersbach"

Niepewność pomiaru entalpii powietrza wilgotnego metodą psychrometryczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób obliczeń bezwzględnych i względnych błędów pomiaru entalpii i wilgotności właściwej powietrza wilgotnego w funkcji wskazań termometrów suchego i mokrego. Uzyskane obliczenia zobrazowano graficznie jako funkcję uy = f(tm). Zadaniem przeprowadzonej analizy błędów jest określenie stopnia dokładności wyznaczenia wilgotności właściwej oraz entalpii otrzymanych na podstawie w[...]

 Strona 1