Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta STUDZIŃSKA-SROKA"

Porosty w praktyce


  Mimo mikroskopijnych czasami rozmiarów, często trudne do zaobserwowania bez lupy i binokularu, porosty mają duże znaczenie w przyrodzie. Jako pionierzy zasiedlają środowiska często niedostępne dla innych organizmów (np. skały, wydmy), równocześnie przygotowując siedlisko do zajmowania go przez rośliny naczyniowe w kolejnych etapach sukcesyjnych. Dzięki możliwości szybkiego pochłaniania wody w plechach gromadzą dużą jej ilość. Woda powoli wyparowuje i wpływa na kształtowanie się mikroklimatu w lesie i utrzymywanie odpowiedniego poziomu wilgotności. Porosty odgrywają także ważną rolę w świecie zwierząt. Plechy tych organizmów są wykorzystywane do budowy gniazd (ptaki), jako miejsce schronienia (bezkręgowce) i źródło pożywienia (bezkręgowce, niektóre ssaki, np. renifery, karibu, woły piżmowe). Porosty były wykorzystywane przez ludzi już od dawna. Z ich plech wytwarzano mazidła do balsamowania zwłok w starożytnym Egipcie oraz do produkcji mydeł i perfum. Przed erą barwników syntetycznych umożliwiały również farbowanie tkanin. W okresach wojen, zwłaszcza w zimie, plechy stanowiły pożywienie, chroniąc przed głodem. Współczesne zainteresowanie porostami przejawia się w stosowaniu lichenizowanych grzybów lub prowadzeniu badań nad możliwością ich praktycznego wykorzystania m.in. w dziedzinach istotnych dla człowieka. Porosty w lecznictwie Porosty są źródłem substancji chemicznych o interesujących właściwościach. Wytwarzane przez nie związki w literaturze często defi niuje termin "substancje porostowe" (ang. lichens substances) lub stosowane zwyczajowo określenie "kwasy porostowe". Tworzenie substancji wtórnych niespotykanych w świecie roślin wyższych jest konsekw[...]

 Strona 1