Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ALEXANDR TARIOV"

Szybki algorytm dyskretnej transformacji Gabora

Czytaj za darmo! »

W pracy został przedstawiony szybki algorytm dyskretnej transformacji Gabora.Wporównaniu ze znanymi algorytmami realizującymi tę transformację za pomocą dualnych okien biortogonalnych, proponowany algorytm wyróżnia się mniejszą liczbą operacji arytmetycznych niezbędnych do wyznaczania współczynników rozwinięcia Gabora w sytuacjach doboru stosunkowo dużej liczby przedziałów w czasie M. Ponieważ dyskretna transformata Gabora pozwala dobierać dokładność reprezentacji sygnału na podstawie kompromisu pomiędzy jego rozdzielczością w domenie czasu a częstotliwości, to i wielkość zysku obliczeniowego (stopy redukcji liczby operacji arytmetycznych) jest zmienna. Jednak nawet w najgorszym przypadku najmniejszy zysk jest co najmniej dwukrotny w stosunku do niezoptymalizowanej wersji tran[...]

Bezzałogowe pojazdy podwodne - stan obecny, potencjał biznesowy, perspektywy rozwoju


  Obecnie użytkowanych jest na świecie kilka tysięcy bezzałogowych zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych przeznaczonych do wykonywania szerokiego kręgu zadań w środowisku morskim oraz oceanicznym. Te aparaty już udowodniły swoją skuteczność podczas czynności ratunkowych, realizacji zadań monitoringu akwenów wodnych, oraz wspomagania prac naukowo-badawczych. Bezzałogowe pojazdy podwodne to jedna z najbardziej rozwijających się dziedzin robotyki. Dynamika rozwoju tej branży jest w znacznym stopniu uzależniona od postępów technicznych oraz technologicznych. Rozważmy zatem stan obecny oraz tendencje rozwoju tej kategorii wyrobów. Nie można jednoznacznie stwierdzić, komu przypisać skonstruowanie pierwszego bezzałogowego pojazdu podwodnego, jednakże dwa kamienie milowe zasługują na wyróżnienie: torpeda klasy PUV (ang. Programmed Underwater Vehicle), pierwowzór współczesnych obiektów UUV, skonstruowana w Austrii w 1864 roku przez firmę Luppis-Whitehead Automobile oraz pojazd "Poodle" autorstwa Dmitri’a Rebikoffa, powstały w roku 1953 [1]. Rozwój tej tematyki jest w dużej mierze zasługą Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, gdyż dzięki sukcesom zaprojektowanym m.in. na jej potrzeby pojazdom (np. udanej akcji ratunkowej załogi batyskafu zatopionego w pobliżu irlandzkich wybrzeży w 1973 roku, penetracji Titanica na głębokości ok. 4000 metrów w 1985 roku przez pojazdy Argo i Jason) dostrzeżono potencjał konstrukcji tego rodzaju i zaczęto je wykorzystywać w morskim przemyśle wydobywczym. Odwierty ropy naftowej były wykonywane na coraz większych głębokościach, w związku z czym dalszy rozwój pojazdów UUV okazał się niezbędny. W krótkim czasie ich maksymalne zanurzenie zwiększyło się do ponad 3000 metrów, co w połączeniu ze spadkiem kosztów produkcji dodatkowo przyczyniło się do popularyzacji i uczyniło takie pojazdy dostępne dla innych placówek, np. oddziałów policji czy zespołów badawczych. Obecnie obiekty UUV posiadają szerokie [...]

The multilevel signal representation in discrete base of cosine functions

Czytaj za darmo! »

In the science researches and practical applications are used or tested some objects, processes or phenomena with various nature. Signals are generated or accompanied by them often need to be analyze with different precision level. The measure of capability to representing details of signal is a resolution [1]. The problem of representing signal with different resolution is connected with ch[...]

Procedury wielopoziomowej dekompozycji i rekonstrukcji danych 2D za pomocą pakietów falkowopodobnych

Czytaj za darmo! »

Dwuwymiarowa dyskretna transformata falkowa 2D-DWT (ang. Two-dimensional Discrete Wavelet Transform) jest najbardziej rozpowszechnioną obecnie metodą cyfrowego przetwarzania obrazów. Wystarczy nadmienić, iż falki zostały wykorzystane w archiwatorze DjVu, standardach kompresji danych multimedialnych MPEG-4, JPEG2000 [1]. Istotą dekompozycji wielorozdzielczej jest podział sygnału na komponent[...]

 Strona 1