Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"EWA ZBROIŃSKA-SZCZECHURA"

Typowe uszkodzenia kotłowych walczaków

Czytaj za darmo! »

Streszczenie Przedstawiono w sposób skrótowy wyniki zebranych doświadczeń dotyczących rodzajów uszkodzeń walczaków oraz sposobów ich usuwania i naprawy. Technologie napraw oraz modernizacji sprawdziły się w czasie wieloletniej eksploatacji walczaków oraz potwierdzone zostały rezultatami badań nieniszczących oraz parametrami pracy kotłów. Walczak należy do elementów krytycznych kotła parowego[...]

Stosowane metody do oceny stopnia zużycia ciśnieniowych elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania


  Podczas eksploatacji część elementów konstrukcyjnych urządzeń energetycznych pracuje w warunkach pełzania i ulega ciągłemu procesowi niszczenia. Obecnie, znaczna część elementów krytycznych, które pracują już ponad 100 000 h (projektowy czas pracy) a, niektóre z nich, nawet 240 000 h, daleka jest jeszcze od wyczerpania indywidualnej trwałości. Trwałość, w dużym stopniu, zależy od rodzaju ocenianych elementów, warunków eksploatacji, rozwiązań konstrukcyjnych i technologii ich wykonania oraz, procesów niszczenia, które zachodzą w miejscach najbardziej wytężonych i, jest zatem, umownym kompleksowym wskaźnikiem, stanowiącym połączenie wielu cech, zarówno struktury i własności mechanicznych materiału jak również, warunków wytężeniowych i eksploatacyjnych elementu konstrukcyjnego. W [...]

Warunki poprawnej analizy przyczyn nieszczelności rur powierzchni ogrzewalnych kotłów


  Streszczenie W referacie omówiono warunki konieczne do prawidłowej identyfikacji przyczyn niszczenia rur powierzchni ogrzewalnych kotła. Pokazano powiązania objawów i przyczyn uszkodzeń z warunkami ich powstawania. W przykładach pokazano, że uszkodzenia rur kotłowych są zazwyczaj sygnałem innych problemów wynikających z: konstrukcji, eksploatacji, warunków chemicznych, działań remontowych, modernizacji czy diagnostyki. Problemy te stanowią korzenie wszystkich nieszczelności spotykanych w eksploatacji kotłów. Wstęp W miarę przybywania urządzeniom energetycznym lat pracy zmieniają się przyczyny i charakter uszkodzeń, jakim ulegają elementy powierzchni ogrzewalnych kotłów parowych [1]. Maleje liczba awarii prostych, spowodowanych wadami materiałowymi czy montażowymi, wzrasta natomiast liczba uszkodzeń złożonych, których przyczyną są błędy konstrukcyjne, obliczeniowe oraz, odbiegające od założonych, warunki pracy kotła. Jak wiadomo elementy współczesnych urządzeń cieplnych, a więc i kotłów parowych, pracują w wyjątkowo trudnych warunkach. Działają na nie jednocześnie naprężenia (stałe i zmienne) oraz erozja i korozja. Niektóre z tych elementów ulegają, więc zużyciu (zniszczeniu) wcześniej niż wynikałoby to z obliczeń projektowych, które, nie zawsze, uwzględniają rzeczywiste warunki pracy a, szczególnie, naprężenia zmienne i agresywność środowiska. Analiza przyczyn nieszczelności rur. Ustalanie przyczyn uszkodzeń powierzchni ogrzewalnych kotła polega na skojarzonej działalności diagnostycznej i rozpoznaniu: ● objawów uszkodzenia, ● rodzaju uszkodzenia (mechanizmu niszczenia metalu), Jerzy Dobosiewicz , Ewa Zbroi ńska -Szczechura Pro Novum Spółka z o.o. Warunki poprawnej analizy przyczyn nieszczelności rur powierzchni ogrzewalnych kotłów [...]

 Strona 1