Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"WŁODZIMIERZ GRAJEK"

Zakażenia mikrobiologiczne przy produkcji bioetanolu

Czytaj za darmo! »

Microbial contaminations during bioethanol production There is currently a high level of interest in renewable energy resources, especially biofuel (bioethanol). The raw material to ethanol fermentation could be not only edible plants, but also industrial and community wastes. Using such materials is economically and environmentally profitable. However, exposures to risk of high microbial contamination which can lead to significant limitation of ethanol production. Therefore, recognition and reduction of microbial contamination, as well as prevention of such infections are essential and need deeper understanding. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, w tym produkcją biopaliw takich jak bioetanol. Do jego produkcji planowane jest użycie nie tylk[...]

Sery regionalne potencjalne źródło bakterii Listeria monocytogenes

Czytaj za darmo! »

Produkcja żywności na małą skalę, często nawet metodami nieprzemysłowymi, stwarza problemy higieniczne. Niskie standardy sanitarne w wytwórniach, brak pełnego łańcucha chłodniczego oraz niewłaściwe przechowywanie surowców i gotowych produktów powodują, że w żywności tej często występują bakterie chorobotwórcze [64]. Według WHO prawie 600 mln osób rocznie ulega zakażeniom drobnoustrojami cho[...]

Nowe możliwości badawcze w Laboratorium Bezpieczeństwa i Właściwości Funkcjonalnych Żywności

Czytaj za darmo! »

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2007 r. w ramach przyznanego grantu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego, działanie 1.4 "Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką", priorytet 1. "Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu", podjęła się realizacji projektu dotyczącego wyposażenia Laboratorium Bezpieczeństwa i Właściwości Prozdrowotnych Żywności. Projekt realizowany przez Katedrę Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności UP w Poznaniu przewidywał zakup nowoczesnej aparatury badawczej, mebli laboratoryjnych oraz prace budowlano- -adaptacyjne. Wartość inwestycji wynosiła 1 mln 400 tys. zł. Czę[...]

Perspektywy rozwoju technologii produkcji bioetanolu z surowców skrobiowych

Czytaj za darmo! »

Intensywnie rosnące zainteresowanie bioetanolem jako alternatywnym, odnawialnym źródłem energii wymaga badań nad udoskonalaniem technologii, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnej ochrony środowiska, utylizacji produktów odpadowych i zmniejszenia zużycia wody. Obecne badania prowadzone w celu efektywnego podwyższenia wydajność procesu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji dotyczą[...]

 Strona 1