Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF RODAK"

Wpływ poziomu wykorzystania mocy termicznej w systemach ciepłowniczych na decyzje inwestycyjne i modernizacyjne

Czytaj za darmo! »

W TARNOWIE działa system ciepłowniczy zasilany z wysokoparametrowego centralnego źródła ciepła. W źródle zainstalowane są: trzy kotły typu WR25 z technologią ścian szczelnych o łącznej mocy 98 MWt, turbina gazowa pracująca w układzie prostym z kotłem odzysknicowym o mocy 3,75 MWe/7,2 MWt (kocioł odzysknicowy ma palnik dopalający, umożliwiający osiągniecie mocy termicznej do 10 MW), kotły Omniblock z palnikami gazowo - olejowymi o łącznej mocy 40 MWt. Moc zamówiona odbiorców ciepła wynosi 9 MWt dla odbiorców korzystających z ciepła przez cały rok (do podgrzewania wody wodociągowej i w basenach) oraz 133 MWt dla odbiorców wykorzystujących ciepło wyłącznie w sezonie ogrzewczym do celów grzewczych. Poziom wykorzystania mocy zainstalowanej wynosi 96%. mogą kształtować się odmienni[...]

 Strona 1