Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF WIECHOWSKI"

Szanowni Czytelnicy

Czytaj za darmo! »

Na dalszych stronach niniejszego zeszytu przedstawiamy Państwu artykuły stanowiące kontynuację wieloletniej tradycji prezentowania na łamach "Elektroniki" dorobku badawczego Przemysłowego Instytutu Elektroniki. W zeszytach nr 4/2004 oraz 7/2006 zamieściliśmy publikacje odzwierciedlające kierunki prac naukowych i rozwojowych, prowadzonych w naszej jednostce w ciągu ostatnich lat. Obecnie wkrocz[...]

Analiza stabilności dynamicznej wsadu w procesach topienia lewitacyjnego

Czytaj za darmo! »

Jedną z nowoczesnych i efektywnych metod do topienia metali i ich stopów w warunkach wysokiej czystości jest indukcyjne topienie lewitacyjne. Pole elektromagnetyczne wytworzone przez odpowiednio ukształtowany wzbudnik, powoduje powstanie rozkładu sił równoważących siłę ciężkości i w konsekwencji lewitację wsadu. Oprócz problemów termokinetycznych dotyczących nagrzewu i topienia wsadu, istotn[...]

Pole temperatury w urządzeniu do badania ciśnienia rozprężania

Czytaj za darmo! »

Pomiar ciśnienia rozprężania węgla kamiennego zalicza się do kategorii wysoce wyspecjalizowanych technik elektrotermicznych. W nagrzewanym wsadzie węglowym wytworzone musi być izotermiczne w przekroju poprzecznym próbki, zmienne w czasie pole temperatury w warunkach intensywnego oddziaływania wielu czynników zakłócających oraz braku możliwości bezpośredniego pomiaru rozkładu temperatury we wsadzie. Wiele zjawisk fizycznych występujących podczas nagrzewania powoduje, iż stosowanie klasycznych rozwiązań w zakresie konstrukcji członów grzejnych i układów regulacji temperatury praktycznie uniemożliwia uzyskanie pożądanego, liniowego narostu temperatury próbki węglowej. Wyniki z prób eksploatacyjnych pieca zrealizowanego według klasycznych reguł (rys. 1) pokazują jednoznacznie, iż [...]

Stanowisko do monokrystalizacji SiC

Czytaj za darmo! »

Węglik krzemu (SiC) jest nowoczesnym materiałem półprzewodnikowym, który w elektronice zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę. Materiał ten stanowi bazę do wytwarzania białych i niebieskich diod LED, ultraszybkich wysokonapięciowych diod Schottky'ego, tranzystorów MOSFET oraz wysokotemperaturowych tyrystorów do przełączania dużych mocy. Elementy te pracują z dużymi częstotliwościami, a[...]

 Strona 1