Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KOŹBIAŁ"

Modernizacje i budowa stacji paliw

Czytaj za darmo! »

Nastał gorący okres modernizacji i budowy stacji paliw, aby spełnić warunki dwóch ustaw: Dz. U. Nr 113, poz. 1211 i Dz. U. Nr 243, poz. 2036. Wpogoni za dobrymi cenami, dodatkowymi upustami inwestorzy stają się łatwym łupem nieuczciwych handlowców, producentów czy wreszcie wykonawców usług. Inwestor budujący stację paliw lub prowadzący prace modernizacyjne musi tak dobrać urządzenia lub wyma[...]

Stacje paliw płynnych


  Każda stacja paliw płynnych wyposażona jest w komplet urządzeń służących do dystrybucji paliw, takich jak: zbiorniki na paliwo, odmierzacze paliw, rurociągi. Urządzenia te składają się z kolei z wielu części, niezbędnych do prawidłowego działania. Dodatkowo poprawne działanie każdego podzespołu musi być zgodne z przepisami obowiązującymi przy konstruowaniu i późniejszej eksploatacji wszystkich w/w urządzeń. I tak: 1. Zbiorniki na paliwo poddawane są certyfikacji zatwierdzenia typu w UDT CERT, zatwierdzeniu typu w GUM i sprawdzane są według rygorystycznych norm dla zbiorników do przechowywania paliw. 2. Odmierzacz paliw (najbardziej skomplikowany) poddawany jest certyfikacji elektrycznej, metrologicznej, materiałowej, klimatycznej, itp. 3. Rurociągi powinny posiadać dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie i obrotu towarowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (np. Aprobatę Techniczną). 4. Urządzenia oddechowe poddawane są certyfikacji do pracy w strefie zagrożenia wybuchem i w UDT Cert w celu zatwierdzenia typu. 5. Bezpieczniki przeciwogniowe poddawane są certyfikacji ATEX do pracy w strefie zagrożenia wybuchem. Zatwierdzenie typu w UDT CERT nie jest wymagane. 6. Bezpieczniki antydetonacyjne poddawane są certyfikacji ATEX do pracy w strefie zagrożenia wybuchem. Zatwierdzenie typu w UDT CERT nie jest wymagane. 7. Urządzenia zabezpieczające przed przepełnieniem obowiązkowo poddawane są certyfikacji ATEX do pracy w strefie zagrożenia wybuchem. Zatwierdzenie typu w UDT jest dobrowolne. 8. Aparatura kontrolno-pom[...]

 Strona 1