Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAKUB MARKIEWICZ"

Wykorzystanie wieloczasowych zdjęć lotniczych w badaniu zmian zagospodarowania przestrzennego


  Współcześnie racjonalne planowanie przestrzenne jest wspomagane poprzez rozpoznanie kierunków i dynamiki zmian użytkowania i pokrycia terenu. Przedmiotem artykułu jest modelowanie zmian przestrzennych wybranych elementów zagospodarowania w oparciu o przetworzone wieloźródłowe dane, pochodzące z różnych okresów. W tym celu wykorzystano archiwalne i aktualne zdjęcia lotnicze z wybranych lat w okresie między 2005 a 2013 rokiem. Na podstawie materiałów fotogrametrycznych wykonano Numeryczny Model Terenu (NMT) oraz wygenerowano ortofotomapy dla wszystkich badanych okresów. Dodatkowym źródłem informacji o terenie były wybrane wektorowe dane tematyczne z BDOT. W środowisku ArcGIS wykonano integrację wieloczasowych danych obrazowych wraz z warstwami tematycznymi dla wybranego obszaru. Dzięki zapisaniu ich w postaci bazy danych możliwe było przeprowadzenie kompleksowej analizy zachodzących na obszarze zmian czasoprzestrzennych. Zbadano zmiany zagospodarowania obszaru, sieci dróg, roślinności oraz stanu otoczenia. Jako obszar badawczy wybrano rejon składowiska odpadów paleniskowych "Myśliborska" Elektrociepłowni Żerań, położonej w dzielnicy Białołęka w Warszawie. Wykonano analizę zmian zagospodarowania, będących konsekwencją prac rekultywacyjnych prowadzonych na tym obszarze. Słowa kluczowe: dane wieloczasowe, zdjęcia lotnicze, GIS, ortofotomapa, zagospodarowanie przestrzenne Application of multi-temporal aerial photographs to analysis of spatial management changes Abstract. Sustainable spatial planning is currently supported by the identification of trends and dynamics of changes in land use and land cover. The objective of this paper was to describe the methodology employed in the spatial modelling of changes in selected elements of urban space. The process is based on multi-source data from various periods. The archival (from selected years between 2005 and 2013) and up-to-date images were processed to Digital Terrain Models (DTM) and orthoph[...]

 Strona 1