Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"ŚLĘZAK A."

Uwagi i propozycje do projektu nowelizacji rozporządzenia MPiPS z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Czytaj za darmo! »

Wymienione w tytule rozporządzenie jest podstawowym aktem prawnym w dziedzinie bhp, rozwijającym obowiązki pracodawców, które określono w dziale X k.p. Z tego tytułu akt ten powinien charakteryzować się szczególną prostotą i zrozumiałością. Wymagana jest też zwięzłość oraz nie budząca wątpliwości jednoznaczność uregulowań. Uwagi, wnioski i propozycje zostały ujęte w dwóch częściach. Pier[...]

Produkcja pieczywa ekologicznego w Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej "Fawor" w Poznaniu

Czytaj za darmo! »

W roku 2004 w firmie naszej podjęta została decyzja o produkcji pieczywa ekologicznego. Na całym świecie żywność wyprodukowana w gospodarstwach i przetwórniach, metodami ekologicznymi jest uznawana za gwarantującą wysoką jakość żywieniową i ważny element profilaktyki zdrowotnej. Rolnictwo ekologiczne dzięki uprawom bez stosowania środków chemii rolnej czyli sztucznych nawozów i chemicznych[...]

Zróżnicowana składka - kogo to obchodzi?

Czytaj za darmo! »

O wprowadzeniu nowego systemu ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wiadomo od kilku lat. Mimo to odnoszę wrażenie, że jest słabo znany i nie znalazł przełożenia w działalności wszystkich tych, których powinien bardzo interesować.Za sprawą ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych płatnic[...]

Ustawa o PIP ważne dla praktyków

Czytaj za darmo! »

W rezultacie inicjatywy ustawodawczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Sejm uchwalił 13 kwietnia 2007 r. ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy, która weszła w życie 1 lipca br., po krótkim, jak na ustawę tej rangi, vacatio legis. To znaczący krok do praworządności w stosunkach pracy. Nadeszła pora analizy treści nowej ustawy i porównania jej regulacji z ustawą z 6 marca 1981 r., obowi[...]

 Strona 1  Następna strona »