Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA STASZAK"

Wyznaczanie współczynników dyfuzji hydrofobowych ekstrahentów i ich kompleksów z miedzią(II) metodą pomiarów dynamiki adsorpcji w modelowych układach ekstrakcyjnych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania równowagowego i dynamicznego napięcia międzyfazowego w modelowych układach ekstrakcyjnych z udziałem wybranych hydrofobowych ekstrahentów (chelatujących i solwatujących). Rozważano wpływ obecności elektrolitu w fazie wodnej oraz typu rozpuszczalnika organicznego (oktan lub toluen) na właściwości powierzchniowe w analizowanych układach. Na podstawie zmierzonych wartoś[...]

 Strona 1