Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA GOSIEWSKA"

Katalityczne półspalanie metanu - analiza porównawcza wybranych zależności kinetycznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wybrane z literatury wzory kinetyczne opisujące szybkość czterech podstawowych reakcji chemicznych, stosowanych do opisu procesu katalitycznego półspalania metanu. Porównano wartości liczbowe otrzymywane z poszczególnych wzorów dla tych samych warunków procesu oraz przeprowadzono ich dyskusję. Zwrócono uwagę na numeryczne aspekty zapisu zależności kinetycznych. Wytwarzanie gaz[...]

 Strona 1