Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARIA RÓŻYŃSKA"

Nowoczesne środki piorące

Czytaj za darmo! »

Omówiono nowoczesne proszki piorące, ich receptury (stosowane wybielacze, surfaktanty, enzymy, wypełniacze aktywne i nieaktywne oraz środki wspomagające).Pod koniec lat osiemdziesiątych pojawiły się pierwsze proszki kompaktowe, a wkrótce po nich tzw. koncentraty i superkoncentraty. Proszek kompaktowy ma większą gęstość i zajmuje mniejszą objętość niż jego klasyczny odpowiednik, przy czym jego[...]

Metody wytwarzania nowoczesnych proszków piorących

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono główne metody produkcji proszków piorących. Szczególną uwagę zwrócono na wprowadzane modyfikacje, dzięki którym proszki kompaktowe i skoncentrowane - mimo ich dużego ciężaru nasypowego - są dobrze rozpuszczalne w wodzie. łaściwości proszków piorących zależą nie tylko od ich składu chemicznego, ale także od metod, jakimi zostały otrzymane. Metody produkcji i ich parametry wpływ[...]

Możliwości otrzymywania proszków kompaktowych w polskich zakładach chemii gospodarczej

Czytaj za darmo! »

Omówiono prace badawcze mające na celu określenie możliwości otrzymywania nowoczesnych proszków piorących typu kompaktowego w wersji fosforanowej ( 6% P) i zeolitowej w krajowych zakładach chemii gospodarczej. Metodami mieszania na zimno można wytwarzać proszki o zwiększonej zawartości składników aktywnych, o ciężarze nasypowym wynoszącym 700 g/dm3 . ciągu ostatnich kilku lat w Instytucie C[...]

 Strona 1