Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KUBIŃSKA-KALETA"

Nowoczesna walcownia taśm stalowych walcowanych na gorąco oraz współczesne kierunki rozwoju procesów ich wytwarzaniaNowoczesna walcownia taśm stalowych walcowanych na gorąco oraz współczesne kierunki rozwoju procesów ich wytwarzania


  W artykule przedstawiono nowoczesną walcownię taśm stalowych walcowanych na gorąco L=2100 mm, uruchomioną w końcu 2007 roku w Hucie ArcelorMittal Poland w Krakowie. Jest to nowatorskie rozwiązanie w zakresie konwencjonalnych walcowni taśm w Europie. Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy systemów sterowania, walcownia ta pozwala na wytwarzanie szerokiego asortymentu produkcji. Ponadto, przedstawiono kierunki rozwoju technologii walcowania taśm stalowych walcowanych na gorąco. This article describes a modern hot strip mill L=2100 mm which started in 2007 year in ArcelorMittal Poland steelworks in Cracow. This is innovative solution in range of conventional rolling mills in Europe. Thanks using of highest class of steering systems this rolling mill permits to generate a wide assortment of production. Moreover development directions of rolling technology of hot rolled steel strips have been presented. Słowa kluczowe: walcownia taśm na gorąco, stal, taśma, przemysł stalowy Key words: hot strip mill, steel, strip, steel industry.Wstęp. Stal ciągle należy do najważniejszych materiałów konstrukcyjnych, niemal we wszystkich gałęziach światowej gospodarki. Roczna produkcja stali surowej w świecie przekroczyła obecnie 1,5 mld Mg, a jej udział w światowym zużyciu wszystkich metali wynosi wagowo ok. 95 % produkcji [1]. Na dzisiejszym zmieniającym się i konkurencyjnym rynku kluczowymi zasadami w technologii produkcji stali są: wysoka wydajność, niskie koszty eksploatacji, wysoka jakość i duża elastyczność. Cele te zmuszają producentów stali do stałego ulepszania i rozwoju technologii produkcyjnych, poszukiwania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań, jak również stosowania nowoczesnego wyposażenia walcowni. W ostatnich latach można wyraźnie zauważyć tendencję do zmierzania w kierunku wąskiego specjalizowania się walcowni, umożliwiającej walcowanie ograniczonego zakresu konkurencyjnych produktów. 2. Etapy rozwoju walcowni taśm walcowanych na[...]

 Strona 1