Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ FILIPIAK"

Aktywowanie palladem elektrody miedziowej stosowanej jako katoda w procesie elektroredukcji kwasu 2-amino-5-nitrobenzenosulfonowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania nad doborem warunków prowadzenia procesu elektroredukcji kwasu 2-amino-5-nitrobenzenosulfonowego do kwasu 2,5-diaminobenzenosulfonowego z zastosowaniem elektrody miedziowej jako katody. Stwierdzono, że prowadzenie procesu na tej elektrodzie umożliwia 74-proc. redukcję kwasu 2-amino-5-nitrobenzenosulfonowego, przy czym selektywność tworzenia kwasu 2,5-diaminobenzenosulf[...]

Wpływ materiału elektrodowego na proces redukcji kwasu m-nitrobenzenosulfonowego do kwasu m-aminobenzenosulfonowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ takich parametrów, jak: rodzaj materiału elektrody, rodzaj elektrolitu, pH roztworu, stężenie substratu, gęstość prądu i wielkość przepuszczonego przez roztwór ładunku elektrycznego na proces otrzymywania kwasu ти-aminobenzenosulfonowego metodą elektroredukcji kwasu m-nitrobenzenosulfonowego. O końcowym produkcie elektroredukcji kwasu m-nitrobenzenosulfonowego decyduje, oprócz pH roztworu, rodzaj materiału zastosowanej katody. Głęboka redukcja grupy nitrowej do amin (bez pośrednich produktów) przebiega w środowisku kwaśnym na katodach charakteryzujących się wysokim nadnapięciem wodoru. W określonych warunkach w wyniku elektroredukcji nitrozwiązków na elektrodach z Ag, Pb, Zn, Sn, Cu1 + 5), a także na stopach tych metali można otrzymać aminy prawie ze 100-proc. wydajnością. Użycie jako katod metali charakteryzujących się niskim nadnapięciem wodoru, takich jak: Pt. Ni, Fe, Pd czy grafit, prowadzi najczęściej do otrzymania hydroksyloaminy; dopiero zastosowanie wstępnej obróbki elektrody umożliwia uzyskanie odpowiedniej aminy6-71. Jako elektrolity w procesie elektroredukcji kwasu /я-nitrobenzenosulfonowego najczęściej są stosowane roztwory kwasu siarkowego, solnego lub mieszaniny tych kwasów z ich solami. W niniejszej pracy badano wpływ stężenia kwasu m-nitrobenzenosulfonowego, gęstości prądu oraz pH roztworu na wydajność elektroredukcji kwasu m-nitrobenzenosulfonowego do kwasu m-aminobenzenosulfonowego na elektrodzie miedzianej. Podjęto również próbę modyfikacji elektrody miedzianej przez pomiedziowanie jej z roztworu [Cu(NH3)4] S 0 4. Część doświadczalna Elektrochemiczną redukcję kwasu m-nitrobenzenosulfonowego prowadzono w elektrolizerze z rozdzielonymi przestrzeniami elektrodowymi. Używano anody z Pt i С oraz jako katody: blachy miedzianej (o powierzchni roboczej wynoszącej 49,7 cm2) i siatki miedzianej (z drutu o średnicy równej 0,17 mm i powierzchni roboczej równej 78,5 cm2). Elektrolite[...]

 Strona 1