Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW ŻYLIK"

Nowe produkty Petrochemii Płock SA w aspekcie jakości i ochrony środowiska

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najważniejsze nowe produkty wytwarzane w Petrochemii Płock SA, omawiając ich właściwości fizykochemiczne, walory użytkowe i możliwości zastosowania. Opisano rozwój produkcji paliw i wskazano drogi dalszego doskonalenia ich jakości. Wzwiązku z nową sytuacją gospodarczą Polski zakłady produkcyjne chcące funkcjonować na wolnym rynku muszą dążyć do zaspokojenia oczekiwań klientów,[...]

Technologie i trendy w produkcji Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku w latach 1960÷1993

Czytaj za darmo! »

Omówiono historię rozwoju "Petrochemii Płock" SA. Przedstawiono rozwój technologii w przedsiębiorstwie i kolejne włączanie do produkcji nowych technologii i procesów. Omówiono postęp osiągnięty w poszczególnych technologiach, który umożliwił wprowadzenie do produkcji wielu nowych, wysokojakościowych wyrobów oraz zwiększenie głębokości i efektywności przerobu ropy. Procesy rafineryjne 27 st[...]

 Strona 1