Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF PIETROŃSKI"

Doświadczenia z eksploatacji wytwórni gazu syntezowego i wodoru.Ocena trwałości sit molekularnych w instalacji PSA.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono doświadczenia z dziesięcioletniej eksploatacji wytwórni gazu do syntezy alkoholi oxo oraz czystego wodoru otrzymywanego w drodze bezciśnieniowego półspalania gazu ziemnego, wysokotemperaturowej konwersji CO, wymywania CO2 roztworem węglanu potasu i oczyszczania wodoru metodą PSA. Określono właściwości adsorpcyjne sit molekularnych pobranych z różnych przekrojów adsorberów wchod[...]

 Strona 1