Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"EWA KOŁAKOWSKA"

Wpływ warunków otrzymywania katalizatorów niklowych na ich aktywność w procesie uwodorniania benzenu

Czytaj za darmo! »

Dla wybranych warunków prowadzenia kalcynacji i redukcji prekursora katalizatora niklowo-glinowego przedstawiono zależność stopnia zredukowania tlenku niklu i stężenia pary wodnej w gazach opuszczających warstwę prekursora od temperatury i czasu trwania tych procesów. Wyznaczono aktywność otrzymanych katalizatorów w procesie uwodorniania benzenu w temp. 130÷190°C. Stwierdzono, że zależy ona[...]

Badania nad kalcynacją i redukcją katalizatorów niklowo-glinowych do utwardzania tłuszczów.

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ warunków procesów kalcynacji i redukcji na stopień zredukowania prekursorów katalizatorów niklowo- -glinowych do utwardzania tłuszczów. Przebieg kalcynacji i redukcji (dla wybranych wartości obciążeń wodorem) przedstawiono jako zależności stężenia pary wodnej oraz stopnia zredukowania tlenku niklu od temperatury i czasu. Stwierdzono, że sposób oraz warunki prowadzenia kalcynacj[...]

Wpływ warunków procesów kalcynacji i redukcji na aktywność katalizatorów niklowych do uwodorniania tłuszczów

Czytaj za darmo! »

Podjęto próbę określenia wpływu warunków procesów kalcynacji i redukcji surowej masy katalitycznej (prekursora katalizatora) na aktywność masy katalizatorów przeznaczonych do uwodorniania tłuszczów. Dla wybranych wartości obciążenia wodorem i tempa nagrzewania przedstawiono przebieg tych procesów jako zależności stężenia pary wodnej i stopnia zredukowania tlenku niklu od temperatury i czasu[...]

 Strona 1