Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ireneusz BEDYK"

Petrochemia chroni swoje paliwa przed mikroorganizmami

Czytaj za darmo! »

Petrochemia jako pierwszy i na razie jedyny z dużych uczestników krajowego rynku paliwowego zabezpiecza swoje produkty przed skażeniem mikrobiologicznym. Po przeprowadzonej w ostatnich dwóch latach akcji kompleksowego odkażania całego systemu produkcji i dystrybucji paliw, który uległ wcześniej zainfekowaniu mikroorganizmami, Petrochemia przystępuje do prewencyjnego zabezpieczenia swoich pali[...]

Nowe produkty Petrochemii Płock SA w aspekcie jakości i ochrony środowiska

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najważniejsze nowe produkty wytwarzane w Petrochemii Płock SA, omawiając ich właściwości fizykochemiczne, walory użytkowe i możliwości zastosowania. Opisano rozwój produkcji paliw i wskazano drogi dalszego doskonalenia ich jakości. Wzwiązku z nową sytuacją gospodarczą Polski zakłady produkcyjne chcące funkcjonować na wolnym rynku muszą dążyć do zaspokojenia oczekiwań klientów,[...]

 Strona 1