Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA DZIĘCIOŁ"

Synteza R,S-pantotenianu wapnia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono laboratoryjną syntezę R,S-pantotenianu wapnia opartą na wykorzystaniu reakcji wapniowej soli β-alaniny i R,S-pantolaktonu. Opisano próbę rozdziału R,S-pantotenianu wapnia na izomery optycznie czynne. was pantotenowy to (R)-( + )-N-(2,4-dihydroksy-3,3-dimetylo- -1 -oksobutylo)-β-alanina: Należy on do grupy witamin B. Jest składnikiem koenzymu A (CoA) pośredniczącego w[...]

Comparison of yields and composition of lavender flovers extracts obtained by different extraction techniques Porównanie ilości oraz składu ekstraktów otrzymanych z kwiatów lawendy za pomocą różnych technik ekstrakcji DOI:10.15199/62.2015.8.10


  Mixts. of dried lavender flowers with EtOH were subjected to maceration, sonication and Soxhlet extn. Coumarin, herniarin and linalol acetate were identified by gas chromatog. with mass detector. The yields of extn. techniques used for carrying out processes, at different times were calcd. After 2 h long process, the highest efficiency was achieved for Soxhlet extn. It was 2 or 5 times higher than the yield obtained by sonication or maceration, resp. Przeprowadzono procesy ekstrakcji kwiatów lawendy za pomocą różnych technik (maceracja, sonifikacja oraz ekstrakcja w aparacie Soxhleta). Wykorzystując metodę chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS) zidentyfikowano główne związki obecne w otrzymanych ekstraktach: kumarynę, herniarynę i octan linalilu. Obliczono wydajności poszczególnych procesów i porównano zawartości głównych składników ekstraktów. Obecnie obserwuje się wzrastające zainteresowanie przemysłu chemicznego składnikami naturalnymi, które powszechnie uznawane są za bezpieczniejsze niż te, które są otrzymywane syntetycznie. Lawenda jest surowcem szeroko wykorzystywanym w wielu gałęziach przemysłu, głównie w postaci olejku eterycznego oraz ekstraktów. Roślina ta wykazuje szeroki wachlarz właściwości, co wpływa na jej liczne zastosowania. Zarówno olejek, jak i ekstrakty z lawendy wpływają na pracę centralnego układu nerwowego, dając efekt uspokojenia i wyciszenia. Olejek lawendowy ma świeży, delikatnie ziołowy zapach i przez to, że działa relaksująco oraz antydepresyjnie jest jednym z najpopularniejszych olejków aromaterapeutycznych1). Przyjemny i odświeżający zapach lawendy warunkuje jej zastosowanie w tonikach, płynach pielęgnacyjnych oraz perfumach2, 3). Poza tym olejek lawendowy wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i roztoczobójcze, dlatego wykorzystuje się go w leczeniu ugryzień, oparzeń, zmian grzybiczych oraz ran3-5). Znaleźć go można w solach kąpielowych, mydłach i [...]

 Strona 1