Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW SAŁACKI"

Zastosowanie spektroskopii bliskiej podczerwieni do przewidywania właściwości fizycznych i użytkowych olejów napędowych

Czytaj za darmo! »

Gęstość, lepkość, temperaturę krzepnięcia i indeks cetanowy - oznaczone doświadczalnie według Polskiej Normy dla zbioru modelowego zawierającego 42 próbki średnich frakcji naftowych - skorelowano z absorbancją mierzoną w zakresie 1100÷2200 nm (NIR). Znaleziono dobre zależności charakteryzujące się dużymi współczynnikami korelacji i błędami standardowymi estymacji zbliżonymi do błędów odtwarz[...]

 Strona 1