Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz Dworzecki"

Urzadzenia techniczne na budowach - bezpiecz enstwo eksploatacji DOI:


  Wykonywanie pracy na budowie, w warunkach zazwyczaj odbiegajacych od warsztatowych, przewidywalnych, zdeterminowane jest wpływem pogody (opady deszczu, sniegu lub nadmierne słonce), warunkami terenowymi utrudniajacymi przemieszczanie sie oraz koniecznoscia przemieszczania urzadzen technicznych w miare postepów prac na budowie.Transport materiałów budowlanych lub konstrukcji, czesto drogami tymczasowymi, zaopatrzenie w wode i materiały pomocnicze to uciazliwosc ulegajaca natezeniu, gdy wzrasta zageszczenie personelu lub wystepuje koniecznosc przemieszczania sie na róznych pietrach. Wywołuje to spore ryzyko wypadków. Zmeczenie i mnogosc spraw dziejacych sie na budowie odwracaja uwage od ciagłej kontroli prawidłowego stanu eksploatowanych urzadzen. Dlatego niezmiernie wazne jest systemowe rozwiazanie problemu uzytkowania urzadzen technicznych. Jednym z podstawowych etapów prawidłowej organizacji prac budowlanych i montazowych jest opracowanie zestawienia urzadzen potrzebnych na budowie, zidentyfikowanie mozliwych zagrozen i wymogów prawnych zapewnienia bezpiecznego ich eksploatowania. Nieodzowna staje sie współpraca pomiedzy słuzbami technicznymi budowy, BHP i Urzedu Dozoru Technicznego, który jest wyznaczony do nadzoru nad prawidłowoscia eksploatowania urzadzen technicznych mogacych stanowic znaczace zagrozenie dla pracowników i srodowiska. Dotyczy to urzadzen transportu bliskiego (m.in. zurawie stacjonarne, towarowe lub osobowe, suwnice, wózki transportowe, podesty ruchome) oraz urzadzen cisnieniowych (zbiorniki cisnieniowe i bezcisnieniowe, kotły wodne i parowe). Za kons[...]

Urządzenia techniczne na budowach - bezpieczeństwo eksploatacji DOI:


  Postęp techniczny w budownictwie związany ze stosowaniem nowych materiałów budowlanych i konstrukcji wymusza użytkowanie urządzeń technicznych. Żadna prowadzona budowa w obecnych czasach nie może obyć się bez wykorzystania urządzeń technicznych. Jednym z podstawowych etapów prawidłowej organizacji prac budowlanych i montażowych jest opracowanie zestawienia urządzeń potrzebnych na budowie, zidentyfikowanie możliwych zagrożeń podczas pracy każdego z nich i wymogów prawnych zapewnienia bezpiecznego ich eksploatowania. Nieodzowna staje się współpraca pomiędzy służbami technicznymi budowy, BHP oraz tzw. strony trzeciej: Urzędu Dozoru Technicznego, który jest przez ustawodawcę wyznaczony do nadzoru nad prawidłowością eksploatowania urządzeń technicznych mogących stanowić znaczące zagrożenie dla pracowników i środowiska. Dotyczy to urządzeń transportu bliskiego (najczęściej to żurawie stacjonarne towarowe lub osobowe, suwnice, wózki transportowe, podesty ruchome) oraz urządzeń ciśnieniowych (zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe, kotły wodne lub parowe). Urządzenia te, prawidłowo eksploatowane i konserwowane nie stanowią zagrożenia dla obsługi i użytkowników. Za konserwację i bezpieczną eksploatację urządzeń ciśnieniowych odpowiedzialni są użytkujący; tak precyzuje to § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 9 lipca 2003 r.: 1. Eksploatację urządzeń ciśnieniowych prowadzi się zgodnie z ich przeznaczeniem, zasadami określonymi w rozporządzeniu oraz instrukcją eksploatacji, stosując odpowiędnie środki bezpieczeństwa. 2. Urządzenia ciśnieniowe mogą być eksploatowane tylko wtedy, gdy ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń, osprzęt zabezpieczający i osprzęt ciśnieniowy są sprawne oraz nie zostały wyłączone z działania. Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów techniczn[...]

 Strona 1