Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Norbert Sieczkiewicz"

Badania nieniszczace materiałów kompozytowych kamera terahercowa i metoda termografii aktywnej DOI:


  W artykule przedstawiono problematyke zwiazana z wykrywaniem defektów w postaci wody wewnatrz komórek rdzenia w kompozytach typu "sandwich" oraz wtracen obcych materiałów. W ramach artykułu wykonano badania wykorzystujac system termografii aktywnej C-CheckIR oraz kamere terahercowa TeraSense. Badane próbki, w których zasymulowano wady, wykonano z włókna szklanego i weglowego. Zastosowanie nowoczesnych technik badan nieniszczacych pozwala na skuteczne wykrywanie błedów produkcyjnych, a w konsekwencji zwiekszenie bezpieczenstwa, jakosci i niezawodnosci wytwarzanych wyrobów. słowa kluczowe: obrazowanie terahercowe, aktywna termografia, badania nieniszczace materiałów kompozytowych nondestructive testing of composite materials using terahertz imaging camera and active thermography The article presents the problem of the detection following defects like water ingress inside honeycomb sandwich panels and impurities (foreign object detection). As a part of the article, testing composite samples with active thermography (mobile NDT system C-CheckIR) and terahertz imaging camera (TeraSense) was performed. Test specimens, with simulated defects, are made of fiberglass and carbon fiber. Use of modern NDT techniques is effective in identification of manufacturing defects. Therefore, new NDT methods should aim to increase safety, quality and reliability level of the components produced. keywords: terahertz imaging, active thermography, nondestructive testing of composites 1. Wstep 1.1 technologia terahercowa Technologia terahercowa znajduje obecnie zastosowanie w róznych sektorach gospodarki, przykładowo takich jak: przemysłowe badania nieniszczace, bezpieczenstwo i obronnosc oraz biomedycyna. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i bezpieczenstwa podczas transportu paczek (w szczególnosci wykrywania substancji zakazanych), podczas imprez masowych i kontroli bezpieczenstwa na np. lotniskach (wykrywanie przedmiotów zab[...]

 Strona 1