Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Kubiak"

Niemieccy eksperci alarmuja: co siódma winda jest niebezpieczna. A w Polsce? DOI:


  Z koncem maja Niemieckie Stowarzyszenie Dozoru Technicznego (TÜV) poinformowało, ze po przeprowadzonych przez nie w 2017 r. kontrolach wind eksploatowanych na terenie Niemiec okazało sie, iz jedna siódma dzwigów ma powazne wady. W zwiazku z tym inspektorzy TÜV nakazali wstrzymanie eksploatacji prawie 2 tys. dzwigów na terenie całego kraju. Czy w Polsce mozemy miec do czynienia z podobnym problemem jak u naszego zachodniego sasiada? Pytanie wydaje sie zasadne, bowiem spora czesc eksploatowanych u nas dzwigów osobowych pochodzi od tych samych producentów, a zasady nadzoru i kontroli pracy tych urzadzen sa w naszym kraju podobne do tych za Odra.Niemiecki tygodnik "Der Spiegel", cytujac przedstawiciela TÜV, napisał, ze z 544 tys. wind, które w zeszłym roku poddano kontroli, ponad 80 tys. miało powazne wady, nawet takie, które zagrazały zyciu uzytkowników. - Stan techniczny tych wind był tak niepewny, ze istniało niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia - stwierdził cytowany przez tygodnik przedstawiciel TÜV, dodajac, ze głównymi powodami, dla których wstrzymano dalsza eksploatacje 1965 urzadzen, były zuzyte przewody elektryczne oraz zawodzace blokady i systemy alarmowe. Dzwigi osobowe w Niemczech musza byc kontrolowane co roku. Takze w Polsce przynajmniej raz na rok kazda winda musi byc poddana badaniu Urzedu Dozoru Technicznego - wymóg taki obowiazuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Z danych uzyskanych w Urzedzie Dozoru Technicznego wynika, ze w 2017 r. inspektorzy UDT skontrolowali 51 154 wind róznych typów i przeznaczen, w tym 47 509 wind osobowych, osobowo-towarowych i dla strazy pozarnej. - Negatywna decyzje skutkujaca wstrzymaniem eksploatacji wydano w 99 przypadkach. 60 w odniesieniu do wind osobowych, osobowo-towarowych i dla strazy - poinformował nas Maciej Zagrobelny, p.o. rzecznik prasowy UDT. Polskie statystyki sa wiec duzo lepsze w tym wzgledzie od niemieckich. Dodajmy, ze od lat U[...]

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym. Znacznie wiecej bezpieczenstwa i logiki, mnie j formalnosci i kosztów DOI:


  Zaledwie rok po poprzedniej - uchwalonej w sierpniu 2017 roku - do prac w parlamencie skierowano kolejna nowelizacje ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1351 ze zmianami). Projekt, przygotowany w zeszłym roku przez ówczesne Ministerstwo Rozwoju, a opracowany merytorycznie przez Urzad Dozoru Technicznego, został 5 wrzesnia 2018 roku przyjety przez Rade Ministrów i skierowany do Sejmu. Posłowie zaczna go rozpatrywac na poczatku pazdziernika. Jakie były powody tak szybkiej potrzeby zmiany przepisów? Najkrócej mówiac - zwiekszenie bezpieczenstwa, usprawnienie pracy inspektorów dozoru, uproszczenie procedur i obiegu dokumentów, słowem - zmniejszenie biurokracji. Poprzednia nowelizacja była istotna, ale bardzo szczegółowa i waska w zakresie tematycznym. Rozszerzyła bowiem (tylko i az) uprawnienia UDT do kontroli sprawnosci i wydajnosci urzadzen słuzacych do odzyskiwania oparów paliwa na stacjach. Jej wprowadzenie było w istocie formalnoscia wynikajaca z koniecznosci dostosowania polskich przepisów do prawa unijnego. Obecna nowelizacja jest duzo szersza, wprowadza rozwiazania o charakterze systemowym. Proponowane nowelizacja rozwiazania sa zgodne z załozeniami "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" (SOR). Ten plan gospodarczy (do roku 2020, z perspektywa do roku 2030) przygotowany został pod kierownictwem ówczesnego wicepremiera i ministra rozwoju i finansów w rzadzie Beaty Szydło Mateusza Morawieckiego. Załozenia planu zostały w lutym 2016 roku przyjete przez Rade Ministrów i sa wyznacznikiem podstawowych działan w dziedzinie gospodarki takze dla obecnego rzadu premiera Mateusza Morawieckiego. Ocena skutków działania i analiza funkcjonowania dotychczasowych przepisów o dozorze technicznym wykazała, ze konieczna jest kolejna szybka zmiana prawa. Dziedziny, w których jest ona niezbedna to: - bezpieczenstwo publiczne, - bezpieczenstwo techniczne, - zagadnienia formalno-administracyjne, - kwestie n[...]

Pomiary termiczne samochodowego modułu mocy z mikrokanałowym chłodzeniem cieczowym DOI:10.12915/pe.2014.11.38

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych mikrokanałowego układu chłodzącego dedykowanego dla układów elektronicznych średniej i dużej mocy, montowanych w pojazdach i przystosowanego do pracy z chłodziwem o teperaturze powyżej 60°C. Pokazano warunki pracy chłodzonych elementów mocy w zależności od temperatury otoczenia oraz płynu chłodzącego. Ponadto, zasygnalizowano problem wpływu jakości medium chłodzącego, a także rozmiarów mikrokanałów struktury chłodzącej na efektywność odbioru ciepła z samochodowych podzespołów elektronicznych przy użyciu płynu chłodzącego silnik. Abstract. The paper presents experimental results of a microchannel cooling system dedicated for automotive electronic equipment and appropriate for operation with hot liquids (above 60°C). It shows an influence of the environment and the coolant temperatures on operating conditions of power elements. In addition, the quality of the cooling medium as well as the effect of microchannel size on heat transfer efficiency from automotive electronic components by engine coolant is signalised. (Temperature Measurements of Automotive Power Electronic Equipment with Microchannels Liquid-cooling System). Słowa kluczowe: elektronika samochodowa, mikrostruktura chłodząca, układ chłodzenia cieczowego. Keywords: automotive electronics, thermal management, microchannels cooling structure, liquid cooling system. doi:10.12915/pe.2014.11.38 Wstęp Od kilkunastu lat obserwowany jest znaczący wzrost ilości podzespołów elektronicznych w samochodach. Pojawiają się one głównie z podzespołach komfortu i bezpieczeństwa oraz układach sterowania jednostką napędową, ze względu na coraz wyższe normy emisji spalin. Także rosnąca popularność samochodów hybrydowych i elektrycznych sprawia, że w pojazdach pojawiają się elektroniczne wysokoprądowe podzespoły przekształtnikowe, związane z układem zasilania silnika elektrycznego [1,2,3,4,5,6]. Zwłaszcza te ostanie charakteryzują się bardzo[...]

 Strona 1