Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW DUMAŁA"

Podstawowa ochrona transformatorów - zabezpieczenie różnicowe prądowe

Czytaj za darmo! »

Działanie zabezpieczeń różnicowych jest oparte na pomiarze różnicy prądów po obu stronach chronionego obiektu. Z reguły mamy do czynienia z jednym dopływem i jednym odpływem, np. w transformatorze dwuuzwojeniowym lub odcinku linii elektroenergetycznej. Istnieją również takie zabezpieczenia różnicowe, które obsługują wiele dopływów i odpływów w urządzeniach, np. transformator trójuzwojeniowy [...]

Nowe rozwiązania cyfrowych zespołów EAZ

Czytaj za darmo! »

Podstawowymi i niezmiennymi wymaganiami stawianymi zespołom elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej są: - selektywność - oznacza zdolność do działania tylko w przypadku wystąpienia zakłócenia w obszarze objętym ochroną przez zabezpieczenie; - niezawodność - oznacza pewne i prawidłowe działanie przez cały okres eksploatacji; - szybkość działania umożliwiająca elim[...]

Nowe rozwiązania cyfrowych zespołów EAZ

Czytaj za darmo! »

Podstawowymi i niezmiennymi wymaganiami stawianymi zespołom elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej są: -selektywność, czyli zdolność do działania tylko w przypadku wystąpienia zakłócenia w obszarze objętym ochroną przez zabezpieczenie, - niezawodność, czyli pewne i prawidłowe działanie przez cały okres eksploatacji, - szybkość działania, umożliwiająca elimi[...]

Konfiguracja przekładników napięciowych do pomiaru napięć fazowych i międzyfazowych w urządzeniach EAZ

Czytaj za darmo! »

Współczesne sterowniki EAZ charakteryzują się dużą uniwersalnością i możliwościami adaptacyjnymi do specyficznych wymogów podyktowanych przez wytwórców oraz projektantów rozdzielnic energetycznych. Problem poruszony w niniejszym artykule dotyczy konfiguracji napięciowych obwodów pomiarowych. Programowa realizacja algorytmów pomiarowych pozwala na przystosowanie się do istniejących układów p[...]

Automatyka SZR z samopowrotem i blokadą włączenia na zwarcie w rozdzielniach średniego napięcia

Czytaj za darmo! »

Aktualne wymagania dotyczące wzrostu niezawodności dostawy energii elektrycznej odbiorcom, stwarzają potrzebę wyposażania rozdzielnic średniego napięcia w specjalistyczną aparaturę automatyki restytucyjnej, zapewniającej w możliwie krótkim czasie po wystąpieniu zakłócenia przywrócenie normalnych warunków zasilania odbiorców. Urządzenie Automat SZR 7.A1 będący przedmiotem artykułu zapewnia w[...]

Układ bezprzerwowego, automatycznego przełączania zasilań z wykorzystaniem zasobników energii

Czytaj za darmo! »

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych w przypadku krótkotrwałego lub całkowitego zaniku napięcia sieci zasilającej, stanowi jeden z podstawowych problemów wielu dziedzin przemysłu. Zastosowanie dynamicznych magazynów energii w postaci superkondensatorów przyczyni się bezpośrednio do poprawy pewności i jakości zasilania odbiorów. Nowy rodzaj wydajnego źródła mocy umożliwi eliminację krótkotrwałych zaników napięcia oraz, w przypadku całkowitego zaniku napięcia pozwoli na bezprzerwowe przełączenie na źródło rezerwowe. Podstawowe części składowe układu: - magazyn energii w postaci baterii superkondensatorów, wraz z układem dopasowania, - zespół prądotwórczy - źródło rezerwowego zasilania, - automat SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy) - część kontrolno-sterująca[...]

Wpływ układu optycznego na czułość zabezpieczenia łukowego DOI:


  Wielu zwarciom występującym w rozdzielnicach elektroenergetycznych towarzyszy łuk elektryczny. Bardzo często pozostawia on po sobie znaczne zniszczenia, jak również stwarza zagrożenie dla życia. W ostatnich latach coraz częściej rozdzielnice wyposażane są w zabezpieczenia łukowe współpracujące z czujnikami optycznymi. Kryterium identyfikacji zwarcia, jakim jest światło emitowane przez łuk zwarciowy jest najszybszym z możliwych kryteriów, dzięki temu zabezpieczenia te są w stanie wytworzyć sygnał sterujący otwarcie wyłącznika w czasie nieprzekraczającym 10 ms. Zabezpieczenia te, oprócz szybkiego wykrycia zwarcia, pozwalają również na jego lokalizację, dzięki czemu możliwa jest szybka i selektywna reakcja w przypadku wystąpienia zwarcia łukowego, co znacząco ogranicza jego niszczące skutki. Powyższe zalety sprawiają, że zainteresowanie zabezpieczeniami łukowymi wciąż rośnie. W związku z powyższym w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym przeprowadzono badania, których wynikiem było wyposażanie produkowanych urządzeń EAZ (rozwinąć skrótowiec) w optyczne detektory zwarcia łukowego. Wyniki dotyczące przykładowych wykonań układu optycznego są przedstawione w niniejszym artykule. Układ do detekcji światła emitowanego przez łuk[...]

Układy zabezpieczenia linii dwuodpływowej w rozdzielnicach kopalnianych średniego napięcia DOI:


  W wielu gałęziach przemysłu wymagane jest zastosowanie nadzwyczajnych sposobów i środków zapobiegających choćby chwilowemu zatrzymaniu procesu produkcji. Dlatego w wielu zakładach produkcyjnych instaluje się systemy redundantne, umożliwiające utrzymanie ciągłości sterowania lub szybkie odtworzenie parametrów pracy urządzeń, np. po krótkotrwałej awarii. Systemy redundantne cieszą się coraz większą popularnością wszędzie tam, gdzie wystąpienie najmniejszych przerw, czy zatrzymań produkcji wiąże się z olbrzymimi stratami. Takimi szczególnymi miejscami, gdzie ważne jest utrzymanie sprawności działania systemu są dołowe kopalnie węgla. W artykule przedstawiono układy zabezpieczeń elektroenergetycznych w małogabarytowych rozdzielnicach ognioszczelnych. Rozdzielnica wieloodpływowa Wieloodpływowe rozdzielnice SN stosowane są w kopalniach w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (rys. 1). Umożliwią one ochronę większej ilości odpływów w jednej zamkniętej przestrzeni co znacznie oszczędza powierzchnię na instalację rozdzielnicy. Rozdzielnice składają się z wielu przedziałów z wydzielonymi komorami dla aparatury i podzespołów istotnych ze względów technologicznych or[...]

Rozproszona automatyka przełączenia zasilań z kontrolą rozpływu mocy DOI:


  Załączenie rezerwowego źródła zasilania w postaci agregatu prądotwórczego, może być poprzedzone bilansem mocy. Bilans mocy i mocowe odciążenie, czyli odłączenie odbiorów niższej kategorii ma zapobiec przeciążeniu źródła rezerwowego, jednocześnie zapewniając gwarancję zasilania odbiorów najwyższej kategorii. Do celów wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi sterownikami zainstalowanymi w polach rozdzielni a automatyką SZR, zaproponowano wykorzystanie standardu komunikacyjnego IEC 61850. Standard ten znajduje coraz szersze zastosowanie w energetyce krajowej. Jego podstawowym zadaniem jest unifikacja zasad wymiany informacji z urządzeniami automatyki stacyjnej oraz unifikacji danych wymienianych z tymi urządzeniami. Układ przełączenia zasilania Automatyka SZR stanowi część kontrolno-sterując[...]

 Strona 1