Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ZIółKOWSKI"

Nowe podejście do europejskiej praktyki w zakresie kontroli i obsługiwaniu urządzeń ciśnieniowych oraz zawierających płyny niebezpieczne

Czytaj za darmo! »

Zarządzanie procesami technologicznymi oraz koncepcja eksploatacji powiązana z odpowiednią strategią obsługiwania w znaczący sposób wpływa na efektywność ekonomiczną funkcjonowania zakładu bez względu na sektor zastosowania. Aktualne praktyki zarządzania zakładem wymagają zastosowania zintegrowanego podejścia do podejmowania decyzji, biorąc pod uwagę wzajemne zależności pomiędzy różnymi syst[...]

Metodologia określania mechanizmów i typów uszkodzenia w europejskich procedurach kontroli (RIMAP) oraz API/ASME

Czytaj za darmo! »

Od Redakcji: W nr 6/2008 "Dozoru Technicznego" opublikowany został artykuł nt: Nowe podejście do europejskiej praktyki w zakresie kontroli i obsługiwaniu urządzeń ciśnieniowych oraz zawierających płyny niebezpieczne, który przedstawił wybrane założenia dokumentu normalizacyjnego CEN - CEN CWA 15740:2008 dotyczącego zarządzania integralnością procesów technologicznych oraz eksploatacji urządzeń technicznych, której podstawą jest ocena ryzyka dla celów kontroli (Risk-Based-Inspection). Prezentacja zasadniczych tez artykułu, miała miejsce w czasie organizowanego przez firmę Pro Novum - X Sympozjum nt. DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGO-EKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH - "Wydłużania czasu pracujących urządzeń energetycznych - szanse i ograniczenia, Ustroń 2008. Redakcja Dozoru Tec[...]

 Strona 1