Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ADAM HOŁDA"

ANALIZA PROCESU STACJONARNEGO PRZEPŁYWU CIEPŁA NA PODSTAWIE ZASADY MINIMALIZACJI GENEROWANIA ENTROPII

Czytaj za darmo! »

W artykule porównano dwa przypadki przewodzenia ciepła w izolacji termicznej, problem klasyczny oraz minimalizujący generację entropii. Jako kryterium porównawcze wybrano wielkość ciepła odpadowego. Pokazano wpływ minimalizacji źródeł entropii przy przewodzeniu ciepła na bilans energetyczny procesu technologicznego. Rozważania poparto przykładami obniżającymi źródła entropii w izolacji. Compari[...]

ANALIZA ENERGETYCZNA I EGZERGETYCZNA PROCESÓW METALURGICZNYCH.CZĘŚĆ 1 PODSTAWY TEORETYCZNE.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawy teoretyczne wykonywania analizy porównawczej różnych technologii otrzymywania tego samego produktu użytecznego. Metodyka ta oparta jest na wskaźnikach skumulowanego zużycia energii i egzergii, co pozwala na wyznaczenie kosztów termoekologicznych wykorzystania nieodnawialnych bogactw naturalnych i prowadzi do minimalizacji ich zużycia. Zaproponowano kryterium wyboru techno[...]

ANALIZA ENERGETYCZNA I EGZERGETYCZNA PROCESÓW METALURGICZNYCH CZĘŚĆ II OBLICZENIA KOSZTU TERMOEKOLOGICZNEGO

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki obliczeń bilansów energii i egzergii dwóch technologii produkcji miedzi - szybowej i zawiesinowej. Obliczono wartości kosztu termoekologicznego analizowanych technologii. Wyznaczono straty egzergii oraz sprawności energetyczne i egzergetyczne. Przeprowadzono walidację obliczeń poprzez porównanie wartości źródła entropii dla proce-su szybowego z danymi literaturowymi. Słowa klu[...]

 Strona 1