Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz RADZIUK"

Optimization of the parameters of error actuated control system with electromagnetic actuator

Czytaj za darmo! »

In the paper an algorithm and computer software for the optimization of error actuated control systems with electromagnetic linear actuator is presented. The software consists of two main parts: (a) optimization solver and (b) numerical model of the actuator. For the optimization, the genetic algorithm has been adopted. Numerical implementation is based on the finite element method and the step-by-step algorithm. The influence of actuator dimensions and the PID controller settings on the operation of the system is shown. Two different optimization problems have been considered. Selected results of the analysis are presented and discussed. Streszczenie. W artykule przedstawiono algorytm i oprogramowanie do optymalizacji zamkniętego układu automatycznej regulacji położenia z aktuatorem[...]

Magnesy hybrydowe w silnikach synchronicznych o rozruchu bezpośrednim

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę porównawczą parametrów trzech konstrukcji magnetoelektrycznego silnika synchronicznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. Rozpatrywane układy różniły się konstrukcją wirnika. Parametry silników wyznaczano na podstawie obliczeń polowo-obwodowych z wykorzystaniem oprogramowania Maxwell. W analizie porównawczej skoncentrowano się na badaniu wpływu hybrydyzacji magnesów na rozkład indukcji magnetycznej, przebieg siły elektromotorycznej rotacji oraz przebieg prędkości obrotowej podczas rozruchu badanych maszyn. Abstract. The paper presents a comparative analysis of the functional parameters of tree types of line start permanent magnet synchronous motor. Considered structures differed only in rotor design. Motors parameters were determined basing on the field-circuit calculations carried out using software “Maxwell". The comparative analysis focuses on the impact of magnets hybridization on the distribution of magnetic flux density, the waveform of the electromotive force and the waveform of the rotation speed during motor start-up. (Hybrid magnets in line start synchronous motors). Słowa kluczowe: silnik synchroniczny magnetoelektryczny o rozruchu bezpośrednim, magnesy hybrydowe, analiza porównawcza. Keywords: line start permanent magnet synchronous motor, hybrid magnets, comparative analysis. Wstęp W ostatnich latach można zaobserwować rosnące zainteresowanie silnikami magnetoelektrycznymi [1,2,3]. Silniki te charakteryzują się większym współczynnikiem mocy i sprawnością w porównaniu z klasycznymi silnikami indukcyjnymi klatkowymi. Z tego względu są one szczególnie pożądane w układach napędowych przeznaczonych do pracy ciągłej, stosowanych m.in. w napędach pomp i wentylatorów w górnictwie [1]. Poszukiwane są coraz doskonalsze, a zarazem tańsze eksploatacyjnie rozwiązania tych silników. W niniejszym artykule omówione zostaną wybrane konstrukcje silników przystosowanych do rozruchu bezpośrednieg[...]

 Strona 1