Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Śwircz"

Opakowania stosowane w przemyśle mięsnym DOI:


  Packaging used in the meat industry. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat obserwowany jest dynamiczny rozwój na rynku opakowań w Polsce. W związku z rozwojem nowych technologii, umożliwiających produkcję opakowań przy zastosowaniu innowacyjnych materiałów oraz stosując niestandardowe formy opakowań, produkt staje się atrakcyjniejszy dla konsumenta, przy zachowaniu jego wysokiej jakości. Słowa kluczowe: opakowania, przemysł mięsny, techniki pakowania, rodzaje opakowań In the last few decades, there were observed a very dynamic packaging development in Poland market. Technological progress let production of packaging using innovative materials and non-standard forms of packaging that the product becomes more attractive to the consumer, while maintaining its high quality. Keywords: packaging, meat industry, packaging technology, types of packaging Największym odbiorcą artykułów opakowaniowych jest przemysł spożywczy, trafia do niego 45% wszystkich produkowanych na świecie opakowań. Związane jest to ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na żywność pakowaną, wygodną, o wysokiej jakości. Zarówno opakowanie, jak i jakość zapakowanego produktu, są istotne z punktu widzenia konsumenta [17]. Podstawową funkcją opakowania jest ochrona produktu przed zepsuciem i niepożądanym wpływem warunków zewnętrznych. Dzięki temu w okresie przechowywania produktu utrzymywana jest jego jakość, minimalizowany jest udział dodatków do żywności, a także ograniczane są straty żywności [23]. Obecnie opakowanie produktu nie tylko powinno chronić jego zawartość, ale także ułatwiać czynności transportowe i magazynowe, a także stymulować popyt, nakłaniając konsumentów do zakupu danego towaru. Rola opakowań istotnie wzrasta w realiach agresywnej rywalizacji producentów o klientów. Dlatego też opakowania muszą być funkcjonalne, umożliwiając prezentację towarów na półce sklepowej oraz usprawniając czynności manipulacyjne, takie jak sortowanie, konfekcjonowanie, tr[...]

 Strona 1