Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MIROSŁAWANDRZEJEWSKI"

Aktywna antena radiolokacyjna na pasmo S.Część 2. System odbiorczy.

Czytaj za darmo! »

System odbiorczy anteny radiolokacyjnej wykorzystuje do odbioru sygnałów radiolokacyjnych szesnastowierszową strukturę promieniującą. W każdym z wierszy struktury promieniującej są dwa wyjścia sygnału, do których dochodzą sygnały odebrane z przestrzeni, zsumowane w symetrycznych względem siebie strukturach sumatorów. Symetria struktur sumatorów zapewnia synfazowość sygnałów na obydwu wyjściach wiersza, dzięki temu jest możliwe kształtowanie azymutalnych charakterystyk odbiorczych sumacyjnych i różnicowych. W pobliżu wyjść z wierszy antenowych są umieszczone trójramienne cyrkulatory spełniające rolę przełączników nadawanie- odbiór, rozdzielające kierunki transmisji sygnałów nadawanych i odbieranych. Do ramienia odbiorczego cyrkulatora jest włączony małoszumny wzmacniacz wstępny[...]

Aktywna antena radiolokacyjna na pasmo S. Część 6. Pomiary charakterystyk antenowych odbiorczych i nadawczej

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł jest podsumowaniem poprzednich pięciu komunikatów na temat aktywnej anteny radiolokacyjnej na pasmo S. Część pierwsza cyklu artykułów [1] przedstawia koncepcję systemu anteny aktywnej, druga część [2] szczegółowo przestawia rozwiązanie systemu odbiorczego, trzecia część [3] opisuje system nadawczy anteny, część czwarta [4] dotyczy systemu zasilania natomiast część piąta [5] omawia system diagnostyki i sterowania anteny. Sprawdzeniem poprawności koncepcji anteny aktywnej jest uzyskanie wymaganych charakterystyk antenowych zarówno nadawczej, jak i odbiorczych w paśmie pracy urządzenia oraz jego bezawaryjna praca w czasie pomiarów.Wramach przypomnienia zostanie krótko przedstawiona koncepcja systemu anteny aktywnej. Struktura systemu Koncepcja system antenowego[...]

 Strona 1