Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR OSTROWSKI"

Topienie indukcyjne w warunkach lewitacji

Czytaj za darmo! »

Lewitacja ciał stałych i ciekłych przy użyciu pól elektromagnetycznych została zaproponowana po raz pierwszy w 1923 r. przez O. Mucka, lecz według wszelkiego prawdopodobieństwa nie została wówczas zrealizowana praktycznie. Dopiero w 1952 r. funkcjonujące urządzenie zostało wykonane przez grupę badaczy amerykańskich z Westinghouse Electric Corp. we współpracy z Uniwersytetem British Columbia.[...]

Recycling of silicon solar cells


  W odpowiednio długiej perspektywie czasowej, wynoszącej średnio 25 lat, krzemowe moduły PV podobnie jak inne przedmioty użytkowe stają się odpadem. Globalna tendencja zmierzająca do wykorzystania materiałów odpadowych, skłania do zagospodarowania materiałów odpadowych komercyjnych modułów PV. Efektywną metodą gospodarowania odpadami jest odzysk. Dotychczasowa praktyka polegająca na składowaniu zużytych modułów PV na składowiskach odpadów, w odniesieniu do modułów PV, na dłuższą metę nie jest do zaakceptowania. Eksperyment Strumień odpadów w sektorze fotowoltaicznym można podzielić na dwie grupy: odpady generowane na etapie produkcji oraz wynikające z procesów starzeniowych (odpad poeksploatacyjny). Na 1000 wytworzonych krzemowych ogniw PV, średnio 50 sztuk nie spełnia stawianych im wymagań, zatem do produkcji modułów PV można wykorzystać 950 szt. pojedynczych ogniw, których parametry są zgodne z oczekiwanymi. Natomiast na 1000 wytworzonych modułów PV, średnio 10 sztuk nie spełni wymagań. Do eksploatacji trafi zatem 990 modułów PV. Dodatkowo ilość zużytych modułów PV zwiększa się w wyniku ich naturalnego starzenia podczas, którego zmianie ulęgają właściwości fizyko-chemiczne poszczególnych materiałów składowych. Na rys. 1 przedstawiono widok zużytych komercyjnych modułów PV. masowym poszczególnych elementów podatnych na recykling w odniesieniu do jego całkowitej masy (1). (1) gdzie: Mws - masowy wskaźnik podatności ogniwa/modułu PV na recykling, mri - masa części podatnych na recykling, m - ogólna masa modułu PV. Rozdział wycofanego z dalszej eksploat[...]

Analiza stabilności dynamicznej wsadu w procesach topienia lewitacyjnego

Czytaj za darmo! »

Jedną z nowoczesnych i efektywnych metod do topienia metali i ich stopów w warunkach wysokiej czystości jest indukcyjne topienie lewitacyjne. Pole elektromagnetyczne wytworzone przez odpowiednio ukształtowany wzbudnik, powoduje powstanie rozkładu sił równoważących siłę ciężkości i w konsekwencji lewitację wsadu. Oprócz problemów termokinetycznych dotyczących nagrzewu i topienia wsadu, istotn[...]

 Strona 1