Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz KOWALCZYK"

Metoda bieżącej aktualizacji położenia obiektów mapy zasadniczej DOI:10.15199/50.2017.10.1


  Nowe pomiary punktów obiektów mapy zasadniczej często wykazują ich przemieszczenia przekraczające dopuszczalną wartość odchyłki liniowej 0.15 m [7], [1], [2], [8]. Te nowe pomierzone pozycje punktów sugerują wykonanie przemieszczenia punktów z ich najbliższego otoczenia w zbliżonym kierunku, o nieco mniejszą wartość z odległością od tego punktu - na przykład pozostałych narożników budynku i przylegających innych szczegółów terenowych, jeżeli jeden był pomierzony. Przy pewnej początkowej gęstości pomiarowych GNSS punktów kontrolnych GNSS, na przykład tak jak w transformacji co najmniej 20 punktów na arkusz mapy w skali 1:500 [8], otrzymuje się pole wektorowe przemieszczeń wykazujące lokalne zmienności co do kierunku i wartości. Przemieszczenia o dużych wartościach powinny być sprawdzane przez pomiar kilku punktów z najbliższego otoczenia i usuwane - jeżeli ich wartość znacznie przekracza wartości z najbliższego otoczenia. Aktualizacja bieżąca wyznaczonego modelu przemieszczeń, a tym samym obiektów mapy zasadniczej, następuje w wyniku sukcesywnego zagęszczania dotychczas pomierzonych wektorów przemieszczeń nowymi pomiarami punktów istniejących obiektów mapy. Procedura bieżącej aktualizacji mapy zasadniczej może być zaimplementowana w systemie obsługującym mapę zasadniczą. Nowe pozycje punktów istniejących obiektów mapy zasadniczej mogą być pozyskiwane z bieżących operatów pomiarowych. 2. Ocena dokładności mapy zasadniczej Kontrolne punkty pomiarowe GNSS: Nowe pomiary wybranych punktów szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej często wykazują ich przemieszczenia przekraczające znacznie dopuszczalną wartość odchylenia liniowego 0.15 [7]. Z przeglądu 96 pomierzonych wektorów przemieszczeń (dx, dy) wykazanych na rysunkach 1 i 2 wynika, że pole wektorowe przemieszczeń punktów na rozpatrywanym obrębie 4 nie jest jednorodne, charakteryzuje się znaczną zmiennością kierunku i wartości. Odchylenia liniowe zmieniają się w zakresie 0.02[...]

 Strona 1