Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ PERGOŁ"

Dipolowe anteny planarne zastosowań w standardzie Ultra-Wide Band (UWB)

Czytaj za darmo! »

Zatwierdzony w 2002 r. przez Federal Communications Commission standard UWB (Ultra-Wide Band) [1] stworzył nowe możliwości dla łączności bezprzewodowej. Gwałtowny wzrost zainteresowania niniejszym standardem wzmógł zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju urządzenia w nim pracujące i sprawia, że problem ich zaprojektowania oraz wykonania jest niezwykle aktualny. Jednym z elementów wchodzących [...]

Wzmacniacze dużej mocy GaAs, GaN w systemach radiolokacyjnych na pasmo C DOI:10.15199/13.2015.9.1


  Produkcja radarów będących częścią składową systemów rozpoznania radio-elektronicznego niesie za sobą konkretne wymagania stawiane elementom składowym urządzenia. Dotyczy to zarówno części mechanicznych, jak i elektronicznych. Do wymagań należy zaliczyć m.in. wysoką jakość wykonania oraz stabilność parametrów fizycznych wobec zmiany parametrów środowiskowych. Innym wymaganiem, równie istotnym, jest pewność pozyskania elementów urządzenia od producentów w określonym horyzoncie czasowym. Chodzi tu bowiem nie tylko o możliwość wyprodukowania pojedynczej sztuki radaru w danej chwili, ale również o możliwość wyprodukowania kolejnych sztuk w przyszłości oraz o konieczność zapewnienia części zamiennych na potrzeby serwisu. Produkcja radarów jest produkcją małoseryjną. Co za tym idzie, na znaczną część kosztów wyprodukowania pojedynczej sztuki radaru składa się koszt projektu i uruchamiania prototypu. Brak dostępności istotnych elementów może skutkować koniecznością wprowadzenia wielu zmian. Te z kolei wymagać będą przeprowadzenia dodatkowych testów i prób, co znacznie zwiększy koszty produkcji. Zagadnienie dostępności elementów składowych radaru jest tym bardziej istotne, że w przypadku produkcji urządzeń dla celów wojskowych, znaczna część elementów dostarczanych przez zagranicznych producentów obarczona jest wieloma ograniczeniami. O dostępności danego elementu decyduje producent zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem. Decyzje o możliwości kupna danego elementu są często uznaniowe, nie dające żadnych gwarancji dotyczących jego dostępności w przyszłości. Mikrofalowe tranzystory i układy scalone dużej mocy wykorzystywane w torach nadawczych są sztandarowym przykładem elementu o ograniczonej dostępności rynkowej. Parametry tych elementów mają bezpośredni wpływ na osiągi systemu radiolokacyjnego. W kontekście wymienionych zagadnień należy z nadzieją przyjąć możliwość produkcji tranzystorów dużej mocy przez rodzimy przemysł[...]

Antena mikropaskowa o poszerzonym paśmie pracy


  Anteny mikropaskowe są elementami szeroko stosowanymi we współczesnej elektronice, w komunikacji bezprzewodowej (WiFi, WiMAX, GSM) i w systemach radarowych (lotnictwo). Cechuje je: mała waga, odporność na zmieniające się warunki atmosferyczne, niski koszt oraz powtarzalność produkcji. Atrakcyjność tego typu anten sprawia, iż są one obiektem wielu badań. Prace te są często skupione na poszukiwaniu sposobu uzyskania stosunkowo szerokiego pasma, którego brak jest jedną z głównych wad anten mikropaskowych. Problem ten jest szczególnie istotny w systemach radarowych, w których standardowo wykorzystuje się pasma komunikacyjne rzędu 30% przy poziomie współczynnika fali stojącej (WFS) poniżej 1,5. W bibliografii można znaleźć szereg publikacji na temat metod poszerzenia pasma, np. poprzez zwiększenie grubości podłoża i zasilanie przez sprzężenie elektromagnetyczne [2], zastosowanie dodatkowych elementów reaktancyjnych w płaszczyźnie umieszczenia łaty lub w łacie [3, 6]. Dodatkowym warunkiem poprawnej pracy anteny jest odpowiednia charakterystyka promieniowania o szerokości wiązki głównej równej co najmniej kilkudziesięciu stopniom. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki prac nad anteną spełniającą powyższe wymagania. Szerokie, 30% pasmo pracy anten z dopasowaniem na poziomie WFS<1,5 uzyskano poprzez zastosowanie dwóch szczelin sprzęgających w płaszczyźnie wspólnego ekranu. Na wstępie przedstawiono poglądowo budowę anten mikropaskowych zasilanych przez sprzężenie elektromagnetyczne, realizowane poprzez prostokątną szczelinę we wspólnej płaszczyźnie masy. Opisano pokrótce wpływ parametrów podłoża na pasmo pracy oraz omówiono celowość zastosowania szczeliny typu H. W kolejnym rozdziale przedstawiono projekt anteny ze zmodyfikowanym układem zasilania, zapewniającym blisko 30% pasmo pracy. W kolejnej częśc[...]

 Strona 1