Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ STUDZIŃSKI"

Zastosowanie detektorów UV do budowy uniwersalnych mierników promieniowania

Czytaj za darmo! »

Promieniowanie UV znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle chemicznym, przemyśle spożywczym, w medycynie, w przemyśle zbrojeniowym i biotechnologii. W medycynie promieniowanie UV, oprócz zastosowań do sterylizacji pomieszczeń jest między innymi wykorzystywane w diagnostyce nowotworów. Przykładem szczegółowym zastosowań promieniowania UV może być kontrola procesów spalania. Oprócz ist[...]

System do kontroli jakości kondensatorów przeciwzakłóceniowych

Czytaj za darmo! »

W referacie opisany jest system przeznaczony do testowania kondensatorów przeciwzakłóceniowych. W referacie opisano składowe systemu: podsystem pomiarowy, podsystem mechatroniczny i podsystem informatyczny. Przedstawiono główne problemy związane z jakością testowania oraz sposoby ich rozwiązania. Abstract. This paper presents system applied for testing of noise suppressing capacitors. The system components like measurement, mechatronic and control subsystems have been described. The main problems related to quality testing together with solutions for their solving have been described. (System applied for testing of noise suppressing capacitors) Słowa kluczowe: kontakty teleskopowe, układ kontroli kontaktów, mechatronika, sterowniki PLC Keywords: spring contacts, contact checking mod[...]

 Strona 1