Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR DZIEWA"

Badania i modelowanie dynamiki cieczowego kolektora słonecznego

Czytaj za darmo! »

Opisano stanowisko do badania płaskiego kolektora słonecznego zbudowane w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej. Stanowisko przeznaczone będzie do wyznaczania charakterystyk i sprawności płaskiego kolektora słonecznego oraz do eksperymentalnej weryfikacji opracowanego modelu matematycznego. Wyniki pomiarów i obliczeń wraz z interpetacją zostaną przedstawione w n[...]

Badania i modelowanie dynamiki cieczowego kolektora słonecznego Część II. Wyniki pomiarów, obliczeń i porównań

Czytaj za darmo! »

W celu uzyskania odpowiedniej, dla danej instalacji solarnej, mocy cieplnej (liczby kolektorów) niezbędna jest znajomość parametrów pracy kolektora. Parametry te zależą od stopnia nasłonecznienia i w związku z tym są zmienne. Zmieniają się także właściwości termofizyczne czynnika. Kolektor słoneczny pracuje więc w warunkach nieustalonych. Zmienność tych warunków wynika także ze zmiennego w czasie poboru ciepła przez użytkowników. W niniejszym artykule zaproponowano model matematyczny kolektora, pozwalający na modelowanie jego pracy w warunkach nieustalonych. Jest to model jednowymiarowy o parametrach rozłożonych. Oparty jest na równaniach bilansu energii zapisanych dla pokrywy przezroczystej, warstwy powietrza pomiędzy pokrywą a absorberem, dla absorbera, czynnika roboczego oraz izo[...]

 Strona 1