Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ OLSZEWSKI"

Energia prawie idealna...czyli o algorytmach genetycznych i o tym, jak w polskich warunkach można zimą wykorzystać energię słoneczną

Czytaj za darmo! »

Podano przykłady wykorzystania energii promieniowania słonecznego na świecie. Zamieszczono rozważania i kompleksowe wyniki symulacji pracy gruntowego magazynu ciepła w polskich warunkach klimatycznych Słowem wprowadzenia... W dzisiejszych czasach, kiedy ze wszystkich stron docierają do nas informacje o zmieniającym się klimacie, efekcie cieplarnianym, widmie wyczerpanych paliw kopalnych i [...]

Spotkania kawoszy

Czytaj za darmo! »

Jesienią ub.r. odbyły się dwa spotkania forumowiczów Caffeprego. pl. We wrześniu w krakowskiej siedzibie firmy Elite Cafe wraz z mistrzami Polski baristów testowaliśmy kilka rodzajów kawy Lavazza - espresso "na gorzko" ukazało, jak wielkie mogą być różnice między mieszankami. Każdy mógł spróbować swoich sił pracując na profesjonalnych ekspresach, a bariści uczyli jak przygotowywać latte[...]

Wielokierunkowe aspekty audytu energetycznego w sektorze przemysłowym Stanów Zjednoczonych DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano skonkretyzowane działania energooszczędne realizowane w Stanach Zjednoczonych. Ciągle zmieniająca się sytuacja na rynku energetycznym w USA, ograniczone zasoby naturalne i wzrost konsumpcji energii powodują, że na poziomie federalnym inicjowane są różne programy promujące zrównoważony rozwój. W artykule omówiono funkcjonowanie ogólnonarodowego programu Industrial Assessment Center, będącego przykładem zacieśniania współpracy pomiędzy wyższymi uczelniami technicznymi a przemysłem. Tysiące przeprowadzonych audytów energetycznych pozwoliły na wypracowanie opisanych w artykule procedur audytowych. Pokazano również umiejscowienie audytu energetycznego w strukturze systemu zarządzania energią ISO 50001.1. Wstęp Od czasów kryzysu paliwowego, a więc od końca lat 70.ubiegłego wieku, głównie w krajach wysokorozwiniętych, bardzo szybkiemu rozwojowi ulegały różne programy związane z oszczędnym gospodarowaniem energią. W czasach bardziej nam współczesnych, w ciągle zmieniającej się strukturze zużycia energii, którą na przykładzie Stanów Zjednoczonych przedstawiono w punkcie 2 niniejszego artykułu, zaczęto definiować pojęcie rozwoju zrównoważonego. W Stanach Zjednoczonych, jednym z takich programów jest utworzony w 1976 roku Industrial Assesment Center, realizowany przez amerykańskie czołowe wyższe uczelnie techniczne [1]. Głównymi celami programu, opisanego szczegółowo w punkcie 3 są: (i) pomoc małym i średnim zakładom przemysłowym w poszukiwaniu źródeł oszczędności energii w realizowanych przez nich procesach produkcyjnych, oraz (ii) szkolenie studentów w zakresie energetycznych procesów przemysłowych. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytów zaowocowało wypracowaniem systemu procedur audytowych. Celem wdrożenia takich procedur jest prowadzenie audytu energetycznego w sposób najmniej inwazyjny w same procesy produkcyjne, oraz możliwie najmniejszym nakładem czasu ze strony personelu audytowanego zakładu p[...]

 Strona 1