Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JAN NORWISZ"

Energia odnawialna w ciepłownictwie

Czytaj za darmo! »

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza podjęcie działań związanych z realizacją wspólnej unijnej polityki energetycznej. Jednym z zasadniczych składników strategii zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii jest szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Sektor ogrzewnictwa, który stanowi o zużyciu prawie 50% pierwotnych nośników energii, jest szczególnie predestynowany[...]

ANALIZA ENERGETYCZNA I EGZERGETYCZNA PROCESÓW METALURGICZNYCH.CZĘŚĆ 1 PODSTAWY TEORETYCZNE.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawy teoretyczne wykonywania analizy porównawczej różnych technologii otrzymywania tego samego produktu użytecznego. Metodyka ta oparta jest na wskaźnikach skumulowanego zużycia energii i egzergii, co pozwala na wyznaczenie kosztów termoekologicznych wykorzystania nieodnawialnych bogactw naturalnych i prowadzi do minimalizacji ich zużycia. Zaproponowano kryterium wyboru techno[...]

ANALIZA ENERGETYCZNA I EGZERGETYCZNA PROCESÓW METALURGICZNYCH CZĘŚĆ II OBLICZENIA KOSZTU TERMOEKOLOGICZNEGO

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki obliczeń bilansów energii i egzergii dwóch technologii produkcji miedzi - szybowej i zawiesinowej. Obliczono wartości kosztu termoekologicznego analizowanych technologii. Wyznaczono straty egzergii oraz sprawności energetyczne i egzergetyczne. Przeprowadzono walidację obliczeń poprzez porównanie wartości źródła entropii dla proce-su szybowego z danymi literaturowymi. Słowa klu[...]

 Strona 1