Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ BOŁTRUKIEWICZ"

Generator cyfrowy do współpracy z czujnikami pomiarowymi

Czytaj za darmo! »

Problem generacji sygnałów przeznaczonych do współpracy z czujnikami pomiarowymi obejmuje dwie grupy zagadnień. Pierwszą z nich stanowi wytwarzanie sygnałów "zasilających", z których korzystają m.in. używane do pomiaru odległości czujniki LVDT, pracujące w konfiguracji transformatora różnicowego. Druga grupa zagadnień dotyczy symulacji sygnałów pomiarowych, wykorzystywanych do testowania, k[...]

Zastosowanie transoptorów odbiciowych jako czujników odległości


  Transoptory odbiciowe są elementami optoelektronicznymi pełniącymi funkcje czujników odległości lub binarnych czujników zbliżeniowych [1] w układach automatyki i mechatroniki (rys. 1).Podstawowym parametrem transoptora odbiciowego jest przekładnia prądowa CTR (ang. Current Transfer Ratio) stanowiąca iloraz prądu emitera transoptora i wywołującego go prądu diody elektroluminescencyjnej, której wartość zależy od odległości pomiędzy transoptorem i powierzchnią odbijającą. Dla transoptora wykorzystywanego w pracach eksperymentalnych przebieg wartości przekładni prądowej CTR w funkcji odległości x aproksymowano zależnością: CTR (x) = 0,0413 e - 0,16 x w której x wyrażone jest w milimetrach. Do jej wyznaczenia wykorzystano regresję wykładniczą oraz uzyskane doświadczalnie[...]

Nieinwazyjne pomiary elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku

Czytaj za darmo! »

Elektrofizjologiczne badania narządu wzroku polegają na ocenie zmian elektrycznych potencjałów czynnościowych powstających w obrębie gałki ocznej, mięśni ocznych oraz okolicy kory mózgowej. Większość tych badań opiera się na pomiarze wspomnianych potencjałów za pomocą odpowiednio rozmieszczonych elektrod. Możliwe jest szybkie, dokładne i nieinwazyjne lub minimalnie inwazyjne zdiagnozowanie [...]

Metrologiczne problemy związane z detekcją za pomocą kamery CCD sygnałów emitowanych z matrycy LED

Czytaj za darmo! »

Przetworniki obrazu bazujące na matrycach CCD lub CMOS są coraz częściej stosowane jako narzędzia do obserwacji i gromadzenia danych w systemach pomiarowych. Jednym z zastosowań jest rejestracja zjawisk luminescencyjnych przy użyciu kamery z matrycą CCD. W niniejszej pracy przedstawiono wybrane problemy metrologiczne związane z detekcją tego typu zjawisk, a w szczególności z rejestracją za [...]

 Strona 1