Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF MOTYL"

Możliwości wykorzystania silnika pracującego na ładunku jednorodnym według koncepcji HCCI zasilanym biogazem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury początkowej i składu mieszaniny palnej na pracę silnika działającego według koncepcji HCCI. Badania przeprowadzono na jednocylindrowym wysokoprężnym silniku badawczym. Silnik badawczy był napędzany przez przekładnię pasową silnikiem elektrycznym, ze stałą prędkością obrotową 800 obr·min-1. Temperatura początkowa mieszaniny zasilającej silni[...]

Analiza procesu wydzielania ciepła w silniku HCCI zasilanym biogazem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analiz wykresów indykatorowych uzyskanych w trakcie badań na jednocylindrowym, wysokoprężnym silniku eksperymentalnym zasilanym gazem o zawartości metanu 95%. Badania przeprowadzono przy stałej prędkości obrotowej silnika oraz przy zmiennej temperaturze początkowej powietrza zasilającego silnik i różnym składzie mieszaniny wyrażonym wartością współczynnika nadmiaru powi[...]

 Strona 1